USCIS TĂNG THỜI HẠN HIỆU LỰC THẺ XANH THÊM 24 THÁNG ĐỂ GIA HẠN THẺ XANH

Có hiệu lực từ ngày 26/9/2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tự động gia hạn hiệu lực của Thẻ Thường trú nhân (còn được gọi là Thẻ Xanh) lên 24 tháng cho những thường trú nhân hợp pháp nộp Mẫu I-90, Đơn xin thay thế thẻ thường trú.

Thường trú nhân hợp pháp nộp Mẫu I-90 hợp lệ để gia hạn Thẻ Xanh sắp hết hạn hoặc đã hết hạn có thể nhận được phần gia hạn này. Các thông báo tiếp nhận Mẫu I-90 trước đây đã cung cấp thời gian gia hạn thêm 12 tháng đối với hiệu lực của Thẻ Xanh.

USCIS đã cập nhật ngôn ngữ trên các thông báo nhận Mẫu I-90 để gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh trong 24 tháng cho những cá nhân có Mẫu I-90 mới được nộp. Vào ngày 26/9/2022, USCIS đã bắt đầu in thông báo biên nhận đã sửa đổi cho các cá nhân có Mẫu I-90 đang chờ xử lý.

Các thông báo biên nhận này có thể được xuất trình cùng với Thẻ Xanh hết hạn để làm bằng chứng về tình trạng tiếp tục. Việc gia hạn này dự kiến ​​sẽ giúp những người nộp đơn trải qua thời gian xử lý lâu hơn, bởi vì họ sẽ nhận được bằng chứng về tình trạng thường trú nhân hợp pháp khi họ chờ đợi Thẻ Xanh được gia hạn.

Nếu quý vị không còn giữ Thẻ Xanh và cần bằng chứng về tình trạng thường trú nhân hợp pháp của mình trong khi chờ nhận Thẻ Xanh thay thế, quý vị có thể yêu cầu một cuộc hẹn tại Văn phòng Địa phương của USCIS bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ USCIS để được đóng dấu xác nhận trên Giấy chứng nhận người nước ngoài, nhận dạng, và thông tin liên lạc sau khi quý vị nộp Đơn I-90.  

USIS Group (Theo USCIS)

Tin tức Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây