USCIS CẬP NHẬT ĐẠO LUẬT BẢO VỆ TÌNH TRẠNG TRẺ EM

Sở Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn trong Sổ tay Chính sách của USCIS để cập nhật khi số thị thực nhập cư có sẵn cho mục đích tính tuổi của một người không phải là công dân trong một số trường hợp theo Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA). 

Để một đứa trẻ có được tình trạng thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ dựa trên đơn xin thị thực được gia đình bảo lãnh hoặc thị thực lao động đã được chấp thuận của cha mẹ, đứa trẻ đó thường phải dưới 21 tuổi. Nếu đứa trẻ tròn 21 tuổi và “đã hết tuổi ” trong quá trình nhập cư, đứa trẻ nói chung không còn đủ điều kiện để nhập cư dựa trên đơn yêu cầu của cha mẹ.

Quốc hội đã ban hành CSPA để bảo vệ một số trẻ em không phải là công dân khỏi mất khả năng đủ điều kiện để có được tình trạng thường trú nhân hợp pháp dựa trên đơn xin thị thực được chấp thuận, bằng cách đưa ra một phương pháp tính tuổi của đứa trẻ để xem xét khi nào số thị thực nhập cư “có sẵn”. 

Bản tin Thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được sử dụng để xác định khi nào có số thị thực. Bản tin Thị thực có 2 biểu đồ – biểu đồ Ngày nộp hồ sơ và biểu đồ Ngày hành động cuối cùng. Theo hướng dẫn CSPA trước đây, USCIS coi thị thực có sẵn cho các mục đích tính tuổi CSPA chỉ dựa trên biểu đồ Ngày hành động cuối cùng, ngay cả khi một người không phải là công dân có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng sử dụng ngày sớm hơn trong biểu đồ “Ngày nộp đơn”.

Thay đổi chính sách USCIS này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho các đơn đang chờ xử lý. Do đó, một số người không phải là công dân có đơn đang chờ xử lý hiện có thể có tuổi CSPA dưới 21 tuổi dựa trên thay đổi này. Ví dụ: từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020, một số người không phải là công dân được phép nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng theo biểu đồ Ngày nộp đơn của Bản tin thị thực.

Theo hướng dẫn mới này, USCIS hiện sẽ sử dụng biểu đồ Ngày nộp đơn để tính tuổi của những người không phải là công dân cho các mục đích CSPA, giúp họ chắc chắn hơn về khả năng đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng. Nếu họ đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng do thay đổi chính sách và đã nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng, họ cũng sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin việc làm và giấy phép đi lại dựa trên đơn xin điều chỉnh tình trạng đang chờ xử lý và sẽ không bị mất việc làm hoặc giấy phép đi lại đã được cấp trước đó.

Những người không phải là công dân có thể nộp đơn yêu cầu mở lại đơn xin điều chỉnh tình trạng đã bị từ chối trước đó với USCIS bằng cách sử dụng Đơn I-290B, Thông báo kháng cáo hoặc kiến nghị. Họ phải nộp đơn yêu cầu mở lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định. Đối với một yêu cầu được đệ trình hơn 30 ngày sau khi bị từ chối, tùy theo quyết định của mình, USCIS có thể miễn trừ việc nộp kiến ​​nghị không đúng hạn nếu chứng minh rằng sự chậm trễ là hợp lý và nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

USIS Group (Theo Sở Di Trú Mỹ)

Tin tức Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây