TỔNG THỐNG TRUMP KÝ TUYÊN BỐ TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ NHẬP CƯ MỘT SỐ DIỆN VISA, NGOẠI TRỪ EB-5

Ngày 22/4/2020, Tổng thống Donald J. Trump đã ký một bản tuyên cáo "tạm thời đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ" nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch coronavirus gây ra.
 
 
Tuy nhiên, Tuyên cáo này cung cấp miễn trừ cho một số diện nhập cư nhất định, bao gồm cả bất kỳ người nước ngoài nào xin visa vào Hoa Kỳ theo Chương trình định cư diện đầu tư EB-5. Tuyên cáo này có thể được sửa đổi trong vòng 50 ngày đầu tiên, theo yêu cầu của Tổng thống khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, và có thể được gia hạn sau 60 ngày nếu Tổng thống thấy cần thiết.
 
Tuyên bố đầy đủ như sau:
 
Mục 1. Đình chỉ và giới hạn nhập cảnh. Việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của người nước ngoài với tư cách là dân nhập cư bị đình chỉ và bị giới hạn theo mục 2 của bản tuyên cáo này.
 
Mục 2. Phạm vi đình chỉ và giới hạn nhập cảnh.
 
(a) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên cáo này sẽ chỉ áp dụng cho người nước ngoài:
 
(i) ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày tuyên cáo này bắt đầu có hiệu lực.
 
(ii) không có thị thực nhập cư hợp lệ vào ngày tuyên cáo này có hiệu lực; và
 
(iii) không có chứng thư du hành nào khác ngoài thị thực (Ví dụ như: thư vận chuyển, giấy phép nhập cảnh) hợp lệ vào ngày tuyên cáo này có hiệu lực hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép họ đi du lịch đến Hoa Kỳ và xin nhập cảnh.
 
(b) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên cáo này sẽ KHÔNG áp dụng cho:
 
(i) bất kỳ thường trú nhân hợp pháp nào của Hoa Kỳ;
 
(ii) bất kỳ người nước ngoài nào tìm cách vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư với tư cách là bác sĩ, y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác; để thực hiện nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu khác nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19; hoặc để thực hiện công việc cần thiết để chống lại, phục hồi hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19, như được đề cập bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, hoặc các cá nhân được chỉ định bởi họ; và bất kỳ người phối ngẫu và con cái độc thân dưới 21 tuổi của bất kỳ người nước ngoài nào đi cùng hoặc theo sau để tham gia với đương đơn;
 
(iii) bất kỳ người nước ngoài nào xin visa vào Hoa Kỳ theo Chương trình định cư diện đầu tư EB-5;
 
(iv) bất kỳ người nước ngoài nào là vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ;
 
(v) bất kỳ người nước ngoài nào dưới 21 tuổi và là con của một công dân Hoa Kỳ, hoặc là người nhận con nuôi tiềm năng đang tìm cách vào Hoa Kỳ theo diện IR-4 hoặc IH-4;
 
(vi) bất kỳ người nước ngoài nào mà sự hiện diện của họ góp phần củng cố các mục tiêu hành pháp của Hoa Kỳ, được xác nhận bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, hoặc các cá nhân được chỉ định bởi họ, được đề cử bởi Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp hoặc cá nhân được chỉ định của ông;
 
(vii) bất kỳ thành viên nào của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và bất kỳ người phối ngẫu và con cái của thành viên Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ;
 
(viii) bất kỳ người nước ngoài nào muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo chương trình Visa Di dân đặc biệt thuộc diện SI hoặc SQ, phải tuân theo các quy định được đề ra bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và bất kỳ vợ/chồng và con của bất kỳ cá nhân nào; hoặc là
 
(ix) bất kỳ người nước ngoài nào có đóng góp tích cực vào lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, được xác nhận bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, hoặc các cá nhân được chỉ định của họ.
 
Mục 3. Thực hiện và thi hành. 
 
(a) Viên chức lãnh sự sẽ xác định, trong quyền hạn của mình, liệu một người nhập cư có xác lập đủ điều kiện của mình cho diện ngoại lệ trong phần 2(b) của tuyên cáo này hay không. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện tuyên cáo này khi áp dụng cho thị thực theo quy trình nhất định sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, có thể thiết lập trong quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ thực thi tuyên cáo này khi áp dụng cho người nước ngoài theo quy trình nhất định sau khi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, có thể thiết lập trong quyền hạn của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia.
 
(b) Một người nước ngoài bất tuân theo tuyên cáo này thông qua gian lận, cố ý xuyên tạc sự thật hoặc nhập cảnh bất hợp pháp sẽ được đưa vào diện ưu tiên trục xuất của Bộ An ninh Nội địa.
 
(c) Không có gì trong tuyên cáo này được hiểu là hạn chế khả năng của các cá nhân xin tị nạn, đăng ký tình trạng tị nạn, được hoãn trục xuất, hoặc bảo vệ theo Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá, phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ.
 
Mục 4. Vô hiệu. Tuyên cáo này sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể được gia hạn khi cần thiết. Bất cứ khi nào thích hợp, nhưng không quá 50 ngày kể từ ngày tuyên cáo này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Lao động, sẽ cho Tổng Thống biết liệu có nên tiếp tục hay sửa đổi tuyên cáo này hay không.
 
Mục 5. Ngày có hiệu lực: Tuyên bố này có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày 23 tháng 4 năm 2020.
 
Mục 6. Các giải pháp bổ sung. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên cáo này có hiệu lực, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sẽ xét lại các chương trình thị thực không định cư và sẽ đề xuất cho Tổng Thống các phương án phù hợp để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ, đảm bảo ưu tiên tuyển dụng cũng như hỗ trợ việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.
 
Mục 7. Mức độ nghiêm trọng. Chính sách của Hoa Kỳ là thực thi tuyên cáo hết mức có thể để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Theo đó:
 
(a) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên cáo này khi được áp dụng cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào bị coi là vô hiệu, phần còn lại của tuyên cáo cũng như việc áp dụng các điều khoản của nó cho bất kỳ người hoặc hoàn cảnh nào khác sẽ không bị ảnh hưởng ; và
 
(b) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên cáo này khi được áp dụng cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào bị vô hiệu vì thiếu một số thủ tục pháp lý nhất định, các quan chức của cơ quan hành pháp liên quan sẽ thực thi các thủ tục đó sao cho phù hợp với luật định hiện tại.
 
Mục 8. Quy định chung.
 
(a) Không có điểm nào trong tuyên cáo này được hiểu là làm giảm nhẹ hoặc ảnh hưởng đến:
 
(i) thẩm quyền được pháp luật cấp cho một bộ phận hoặc cơ quan hành pháp, hoặc người đứng đầu cơ quan đó; hoặc
 
(ii) các chức năng của Giám đốc Cục Quản lý Hành Chính và Ngân sách liên quan đến các đề xuất ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.
 
(b) Tuyên cáo này cần được thực thi phù hợp với luật pháp hiện hành và các điều chỉnh sẵn có.
 
(c) Tuyên bố này không nhằm mục đích, và không tạo ra, bất kỳ quyền hạn hoặc lợi ích vào, cả nội dung hoặc thủ tục, lợi dụng bởi bất kỳ bên nào để chống lại Hoa Kỳ, các ban ngành, cơ quan, hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên hoặc đại diện của quốc gia này.

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây