SỞ DI TRÚ MỸ BẮT ĐẦU THU PHÍ CHO QUỸ LIÊM CHÍNH EB-5

Ngày 2/3/2023, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã đăng một thông báo Đăng ký Liên bang cung cấp thông tin liên quan đến Quỹ Liêm chính EB-5. Quỹ Liêm chính EB-5 sẽ sử dụng chủ yếu để quản lý Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 theo yêu cầu của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022. 

Bắt đầu từ ngày 2/3/2023, Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ thu phí hàng năm từ các Trung tâm Vùng được chỉ định cho Quỹ Liêm chính EB-5.

Theo luật EB-5 mới, các Trung tâm Vùng đã được chỉ định phải đóng mức phí như sau:

  • 20.000 đô la cho các Trung tâm Vùng có hơn 20 nhà đầu tư.
  • 10.000 đô la cho Trung tâm Vùng có 20 nhà đầu tư trở xuống.

Khoản thanh toán phí cho năm tài chính 2023 sẽ đến ngày 1 tháng 4 năm 2023 và các Trung tâm Vùng phải thanh toán trực tuyến trực tuyến tại Pay.gov, một hệ thống được quản lý bởi Bộ Tài chính Mỹ. Bắt đầu từ năm tài chính 2024 (tháng 10 năm 2023), phí sẽ đến hạn vào đầu mỗi năm tài chính từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.

Ngoài ra, mức phí nộp đơn I-526E (Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư thông qua Trung tâm Vùng) tăng thêm 1.000 đô la từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, gồm phí Quỹ Liêm chính.

Các khoản phí thu được cho Quỹ Liêm chính EB-5 có thể sử dụng để phát hiện và điều tra hành vi gian lận và các tội phạm nhập cư khác.

Đối với các khoản thanh toán đến hạn của năm tài chính 2023 sẽ không áp dụng phí trả chậm và sẽ bắt đầu áp dụng phí trả chậm từ tháng 10 năm 2023 đối với các khoản thanh toán quá hạn hơn 30 ngày. USCIS sẽ sớm công bố số tiền phạt muộn và quy trình thu tiền phạt đó.

Theo luật EB-5 mới, USCIS phải chấm dứt chỉ định của bất kỳ Trung tâm Vùng nào không thanh toán phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn. Việc chấm dứt sẽ không tự động và họ sẽ cung cấp thông báo về ý định chấm dứt và cơ hội chứng minh rằng khoản phí đã được thanh toán với số tiền phù hợp trong vòng 90 ngày kể từ ngày đáo hạn trước khi gửi thông báo chấm dứt.

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 cung cấp thị thực cho những người nhập cư đủ điều kiện (vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi) với hình thức đầu tư 800.000 đô la vào một dự án của Trung tâm Vùng đã được cấp phép. USCIS chỉ định các Trung tâm Vùng dựa trên đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tạo việc làm cho người Mỹ và tăng đầu tư vốn trong nước vào các khu vực việc làm mục tiêu theo yêu cầu.

USIS Group (Nguồn Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ)

Tin tức Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây