LỊCH VISA THÁNG 7/2020

DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN

- F1: Các con chưa lập gia đình của Công dân Hoa Kỳ: 23.400 visa cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện F4.

- F2: Vợ chồng và các con, các con chưa lập gia đình của Thường trú nhân: 114.200 visa, cộng thêm số lượng visa (nếu có) diện gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226.000, cộng với bất kỳ lượng visa F1 nào chưa được cấp:

- A. (F2A) Vợ chồng và các con của Thường trú nhân: chiếm 77% giới hạn diện F2, trong đó 75% không phải tuân theo giới hạn mỗi quốc gia;

- B. (F2B) Các con chưa lập gia đình (21 tuổi trở lên) của Thường trú nhân: chiếm 23% giới hạn diện F2.

- F3: Các con đã kết hôn của Công dân Hoa Kỳ: 23.400 visa, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện F1 và F2.

- F4: Các anh chị em của Công dân Hoa Kỳ đã trưởng thành: 65.000 visa, cộng thêm số lượng visa không sử dụng của ba diện trên.

  1. NGÀY ĐÁO HẠN CUỐI CÙNG CHO DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” là không có sẵn, nghĩa là không có sẵn visa để cấp. (LƯU Ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn theo danh sách dưới đây).

Diện bảo

lãnh thân nhân

Các khu

vực khác

Trung Quốc

Ấn Độ

Mexico

Philippines

F1

08/07/2014

08/07/2014

08/07/2014

08/12/1997

01/06/2011

F2A

C

C

C

C

C

F2B

01/05/2015

01/05/2015

01/05/2015

08/03/1999

01/01/2011

F3

08/05/2008

08/05/2008

08/05/2008

08/07/1996

15/08/2001

F4

22/08/2006

22/08/2006

22/08/2006

01/06/1998

01/06/2001

 

  1. NGÀY NỘP HỒ SƠ VISA DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin visa theo thời gian thể hiện tiến trình hiện tại trong quy trình nộp đơn. Người xin visa nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Thị Thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị Thực Quốc gia với hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn của một diện vượt hạn mức là ngày ưu tiên của đương đơn đầu tiên không thể gửi tài liệu đến Trung tâm Thị Thực Quốc gia để xin visa nhập cư. Nếu một diện thể hiện “hiện tại”, thì tất cả các đương đơn trong diện có liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

“C” nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Diện bảo

lãnh thân nhân

Các khu

vực khác

Trung Quốc

Ấn Độ

Mexico

Philippines

F1

22/04/2015

22/04/2015

22/04/2015

08/01/2000

08/02/2012

F2A

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

01/06/2020

F2B

01/02/2016

01/02/2016

01/02/2016

15/10/1999

01/08/2011

F3

15/04/2009

15/04/2009

15/04/2009

15/07/2000

22/04/2002

F4

15/08/2007

15/08/2007

22/10/2005

08/03/1999

08/01/2002

 

DIỆN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

- EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.

- EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.

- EB-3: Lao động tay nghề, chuyên gia, và các diện lao động khác: chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1 và EB-2, không vượt quá 10.000 visa cho khối “lao động khác”.

- EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7,1% mức toàn cầu.

- EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7,1% mức toàn cầu, không dưới 3.000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3.000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

  1. NGÀY ĐÁO HẠN CUỐI CÙNG CHO DIỆN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” là không có sẵn, nghĩa là không có sẵn visa để cấp. (LƯU Ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn theo danh sách dưới đây.)

Diện lao động

việc làm

Các khu

vực khác

Trung Quốc

El Salvador
Guatemala
Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Vietnam

1st

C

22/08/2017

C

08/05/2017

C

C

C

2nd

C

08/11/2015

C

08/07/2009

C

C

C

3rd

15/04/2018

22/06/16

15/04/2018

01/06/2009

15/04/2018

15/04/2018

15/04/2018

Các lao động khác

15/04/2018

22/07/2008

15/04/2018

01/06/2009

15/04/2018

15/04/2018

15/04/2018

4th

C

C

01/02/2017

C

15/06/2018

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/02/2017

C

15/06/2018

C

C

5th Đầu tư trực tiếp (C5 và T5)

C

22/07/2015

C

C

C

C

15/05/2017

5th Đầu tư gián tiếp (I5 và R5)

C

22/07/2015

C

C

C

C

15/05/2017

 

  1. NGÀY NỘP HỒ SƠ DIỆN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin visa theo thời gian thể hiện tiến trình hiện tại trong quy trình nộp đơn. Người xin visa nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Thị Thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị Thực Quốc gia với hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn của một diện vượt hạn mức là ngày ưu tiên của đương đơn đầu tiên không thể gửi tài liệu đến Trung tâm Thị Thực Quốc gia để xin visa nhập cư. Nếu một diện thể hiện “hiện tại”, thì tất cả các đương đơn trong diện có liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

“C” nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Diện lao động

việc làm

Các khu

vực khác

Trung Quốc

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

1st

C

01/11/2017

C

01/08/2017

C

C

2nd

C

01/08/2016

C

15/08/2009

C

C

3rd

01/04/2019

01/03/2017

01/04/2019

01/02/2010

01/04/2019

01/04/2019

Các lao động khác

01/04/2019

01/08/2008

01/04/2019

01/02/2010

01/04/2019

01/04/2019

4th

C

C

01/05/2017

C

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/05/2017

C

C

C

5th Đầu tư trực tiếp (C5 và T5)

C

15/12/2015

C

C

C

C

5th Đầu tư gián tiếp (I5 và R5)

C

15/12/2015

C

C

C

C

 

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây