USCIS thay thế tem dán gia hạn hiệu lực Thẻ xanh  

Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) vừa thông báo, bắt đầu từ tháng 1/2021, đơn vị này sẽ thay thế tem dán hiện đang cấp cho thường trú nhân hợp pháp (LPR) để gia hạn hiệu lực của Đơn I-551, Thẻ Thường trú nhân (PRC hoặc “Thẻ Xanh”), bằng Đơn I-797 đã sửa đổi.

Các LPR sẽ nộp Đơn I-90, Đơn xin thay thế Thẻ Thường trú khi Thẻ Xanh hết hạn hoặc gần hết hạn. Đơn I-797 sửa đổi sẽ được sử dụng như biên nhận của Đơn I-90.  

Khi được xuất trình kèm với Thẻ Xanh, Đơn I-797 sửa đổi sẽ gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh thêm 12 tháng tính từ ngày in trên mặt trước Thẻ Xanh, và sẽ là bằng chứng tạm thời về tình trạng của LPR. Thay đổi này giúp những LPR có Thẻ Xanh mới hết hạn gần đây có giấy tờ về danh tính, giấy phép lao động, và giấy phép trở lại Hoa Kỳ sau chuyến du lịch tạm thời ở nước ngoài.

Những đương đơn I-90 chưa được cấp giấy hẹn lăn tay và đang sở hữu Thẻ Xanh, sẽ không phải đến trung tâm hỗ trợ nộp đơn để nhận bằng chứng tạm thời về tình trạng LPR. Những đương đơn đã có lịch lăn tay sẽ không nhận được thông báo sửa đổi mà sẽ được cấp tem dán gia hạn trong buổi lăn tay.

Bắt đầu từ tháng 1/2021, những người nộp Đơn I-90 để thay thế Thẻ Xanh hết hạn sẽ nhận thông báo sửa đổi qua bưu điện trong khoảng 7-10 ngày sau khi được USCIS chấp thuận đơn. Thông báo này sẽ được in trên giấy tờ tùy thân và sẽ là bằng chứng về danh tính và giấy phép lao động khi xuất trình kèm Thẻ Xanh đã hết hạn.

USIS Group (Nguồn: USCIS)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây