USCIS GIA HẠN 48 THÁNG CHO ĐƠN I-829 ĐANG CHỜ XỬ LÝ

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo hôm 23/1/2023 rằng Cơ quan này đang gia hạn hiệu lực của thẻ Thường Trú Nhân (còn được gọi là Thẻ Xanh) cho Đơn I-829 (Đơn xin xóa bỏ điều kiện Thẻ Xanh 2 năm chương trình EB-5 để cấp Thẻ Xanh 10 năm) và Đơn I-751 (Đơn xin hủy bỏ các điều kiện về tình trạng cư trú), thời gian gia hạn lên 48 tháng sau ngày hết hạn của thẻ. 

Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2023 đối với Đơn I-829 và từ ngày 25 tháng 1 năm 2023 đối với Đơn I-751.

Thay đổi này được thực hiện để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại đối với Đơn I-829 và Đơn I-751 đã tăng lên trong những năm qua.

USCIS sẽ cấp biên nhận mới cho những Thường Trú Nhân có điều kiện mà trước đây đã nhận được giấy báo nhận cũ với thời gian gia hạn ngắn hơn 48 tháng, cũng như những đương đơn có hồ sơ đang chờ xử lý. Biên nhận này có thể được xuất trình cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn để làm bằng chứng về tình trạng thường trú trong khi hồ sơ vẫn đang chờ được xử lý tại USCIS.

Bằng cách xuất trình biên nhận cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn, đương đơn vẫn được phép làm việc và đi lại trong 48 tháng kể từ ngày hết hạn Thẻ Xanh.  

Lưu ý, những Thường Trú Nhân có điều kiện dự định ở bên ngoài Mỹ từ 1 năm trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh trước khi rời Mỹ. Vui lòng liên hệ với USIS Group theo số điện thoại 0909 337 657 để được hướng dẫn cụ thể.

USIS Group (Nguồn USCIS)

Tin tức Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây