USCIS ban hành mẫu đơn I-829 mới

Căn cứ vào đơn của doanh nhân “xin xóa bỏ điều kiện thường trú” ngày 07/05/2015. USCIS chỉ chấp nhận phiên bản mới ban hành vào ngày 15/08/2015.


Mẫu đơn I-829 hiện hành

Mẫu đơn I-829 mới bao gồm 13 trang hướng dẫn và 11 trang để điền thông tin. Sau đây là một số điểm nhấn quan trọng về phiên bản mới mà các luật sư, nhà đầu tư và những trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư nên lưu ý:

 • Nhiều thông tin cá nhân hơn. Nhà đầu tư cần phải khai báo cả chiều cao/cân nặng, màu tóc/màu mắt, và chủng tộc/dân tộc, tương tự như những thông tin được yêu cầu trên Mẫu đăng ký nhập quốc tịch.
 • Nhiều thông tin liên quan đến doanh nghiệp mới hơn. Mẫu đơn mới yêu cầu những thông tin cụ thể hơn liên quan đến loại hình doanh nghiệp, tương tự như mẫu đơn I-526. Nhà đầu tư còn được yêu cầu mã hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ của những doanh nghiệp mới này và những mốc thời gian, số lượng của tất cả những khoản đầu tư tiếp theo. Số lượng nhà đầu tư EB-5 trong những doanh nghiệp mới và tổng vốn đầu tư của họ phải được nêu đầy đủ. Điều này rất  đáng để quan tâm, bởi vì nó trùng với những thông tin mà trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư phải cung cấp cho USCIS vào mỗi cuối năm tài chính trong mẫu đơn I-924A.
 • Thông tin chi tiết về việc làm trực tiếp tạo ra. Trong mẫu đơn mới, nhà đầu tư phải nêu chi tiết con số việc làm trực tiếp toàn thời gian tại thời điểm đầu tư ban đầu và tại thời điểm nộp đơn. Nhà đầu tư còn phải ước lượng số việc làm trực tiếp được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý nếu như có bất kỳ trì hoãn nào trong việc tạo việc làm.
 • Với những trường hợp đầu tư thông qua Trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư, phải nêu cụ thể thông tin số việc làm gián tiếp được tạo ra. Nhà đầu tư cần nêu chi tiết tổng số việc làm gián tiếp được tạo ra tại thời điểm nộp đơn, cũng như ước lượng số việc làm gián tiếp trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm nộp đơn. Tất cả những hồ sơ liên quan đến Trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư phải bao gồm mã đăng ký Trung tâm Khu vực Khuyến khích đầu tư và số biên nhận cho các liên kết được chấp thuận I-924.
 • Thủ tục mới tại thời điểm hẹn sinh trắc học. Tại thời điểm hẹn cung cấp hồ sơ, các biểu mẫu và hướng dẫn phải được ký bởi đương đơn, sẽ chịu xử phạt nếu khai man, tờ khai nêu rằng anh/chị đã đọc và hiểu rõ thông tin trên mẫu đơn I-829, xác nhận rằng tất cả những tài liệu nộp là “đầy đủ, thành thật, và chính xác”. Các hướng dẫn về mẫu đơn mới cho đương đơn khuyến nghị nên được nộp trước ngày hẹn sinh trắc học. Nếu đương đơn không thể “làm cho xác nhận này đúng với sự thật vào thời điểm đó”, USCIS sẽ yêu cầu nhà đầu tư quay lại vào một buổi hẹn khác. Căn cứ vào đơn của doanh nhân “xin xóa bỏ điều kiện thường trú” ngày 07/05/2015. USCIS chỉ chấp nhận phiên bản mới ban hành vào ngày 15/08/2015.
 • Mẫu đơn I-829 mới bao gồm 13 trang hướng dẫn và 11 trang để điền thông tin. Sau đây là một số điểm nhấn quan trọng về phiên bản mới mà các luật sư, nhà đầu tư và những trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư nên lưu ý:
 • Nhiều thông tin cá nhân hơn. Nhà đầu tư cần phải khai báo cả chiều cao/cân nặng, màu tóc/màu mắt, và chủng tộc/dân tộc, tương tự như những thông tin được yêu cầu trên Mẫu đăng ký nhập quốc tịch.
 • Nhiều thông tin liên quan đến doanh nghiệp mới hơn. Mẫu đơn mới yêu cầu những thông tin cụ thể hơn liên quan đến loại hình doanh nghiệp, tương tự như mẫu đơn I-526. Nhà đầu tư còn được yêu cầu mã hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ của những doanh nghiệp mới này và những mốc thời gian, số lượng của tất cả những khoản đầu tư tiếp theo. Số lượng nhà đầu tư EB-5 trong những doanh nghiệp mới và tổng vốn đầu tư của họ phải được nêu đầy đủ. Điều này rất  đáng để quan tâm, bởi vì nó trùng với những thông tin mà trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư phải cung cấp cho USCIS vào mỗi cuối năm tài chính trong mẫu đơn I-924A.
 • Thông tin chi tiết về việc làm trực tiếp tạo ra. Trong mẫu đơn mới, nhà đầu tư phải nêu chi tiết con số việc làm trực tiếp toàn thời gian tại thời điểm đầu tư ban đầu và tại thời điểm nộp đơn. Nhà đầu tư còn phải ước lượng số việc làm trực tiếp được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý nếu như có bất kỳ trì hoãn nào trong việc tạo việc làm.
 • Với những trường hợp đầu tư thông qua Trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư, phải nêu cụ thể thông tin số việc làm gián tiếp được tạo ra. Nhà đầu tư cần nêu chi tiết tổng số việc làm gián tiếp được tạo ra tại thời điểm nộp đơn, cũng như ước lượng số việc làm gián tiếp trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm nộp đơn. Tất cả những hồ sơ liên quan đến Trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư phải bao gồm mã đăng ký Trung tâm Khu vực Khuyến khích đầu tư và số biên nhận cho các liên kết được chấp thuận I-924.
 • Thủ tục mới tại thời điểm hẹn sinh trắc học. Tại thời điểm hẹn cung cấp hồ sơ, các biểu mẫu và hướng dẫn phải được ký bởi đương đơn, sẽ chịu xử phạt nếu khai man, tờ khai nêu rằng anh/chị đã đọc và hiểu rõ thông tin trên mẫu đơn I-829, xác nhận rằng tất cả những tài liệu nộp là “đầy đủ, thành thật, và chính xác”. Các hướng dẫn về mẫu đơn mới cho đương đơn khuyến nghị nên được nộp trước ngày hẹn sinh trắc học. Nếu đương đơn không thể “làm cho xác nhận này đúng với sự thật vào thời điểm đó”, USCIS sẽ yêu cầu nhà đầu tư quay lại vào một buổi hẹn khác. 

Theo Matthew Galati / EB-5Insights.com

Tin di trú Mỹ

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ info@usis.us hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây