Úc thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư với visa trái phiếu chính phủ 188B

Visa trái phiếu chính phủ 188B dành cho những chuyên gia kinh doanh đã quản lý đầu tư hoặc sở hữu một doanh nghiệp và muốn đầu tư 1.5 triệu AUD vào trái phiếu Chính phủ thuộc tiểu bang hoặc lãnh thổ nước Úc để phát triển công việc kinh doanh của mình. Dưới đây là những thông tin giúp các bạn hiểu hơn về những yêu cầu và quy trình về visa trái phiếu chính phủ 188B.

Điều kiện để xin được visa 188B

 • Bạn đã có tài sản ròng kinh doanh và cá nhân ít nhất 2.25 triệu AUD trong 2 năm tài chính vừa qua.
 • Bạn phải đầu tư 1.5 triệu AUD vào trái phiếu Nhà nước hoặc Lãnh thổ Úc trước khi cấp visa trái phiếu chính phủ 188B.
 • Phải được đề cử bởi chính phủ Tiểu bang / Lãnh thổ và được Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP) mời nộp đơn xin thị thực.
 • Không yêu cầu trình độ tiếng Anh.
 • Giới hạn tuổi tối đa đến 55 tuổi.
 • Có trình độ kỹ năng quản lý cao liên quan đến các khoản đầu tư đủ điều kiện  hoặc hoạt động kinh doanh đủ điều kiện.
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp vào việc quản lý doanh nghiệp.

Visa Úc

Rất nhiều người có xu hướng lựa chọn visa 188B trái phiếu chính phủ để phát triển doanh nghiệp của mình

Visa 188B chỉ dành cho những người nộp đơn được đề cử bởi chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc. Để được đề cử, người nộp đơn phải nộp Expression of Interest (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect.

Xem thêm: Chương trình định cư diện đầu tư trọng yếu - Visa Subclass 188C (Significant Investor Stream)

1. Nhận đề cử của chính phủ tiểu bang

Những người đăng ký visa trái phiếu chính phủ 188B được yêu cầu đề cử bởi chính phủ Tiểu bang hoặc địa phận thuộc nước Úc mà bạn dự định sinh sống (ví dụ Victoria, New South Wales, Tây Úc, thủ đô Úc, etc)

2. Bài kiểm tra dành cho người xin visa trái phiếu chính phủ 188B

Người xin thị thực được trái phiếu chính phủ 188B yêu cầu đạt ít nhất 65 điểm trong bài kiểm tra Innovation Points. Điểm được tính trên những yêu cầu:

 • Tuổi tác
 • Kinh nghiệm kinh doanh
 • Tài sản cá nhân và doanh nghiệp
 • Doanh thu kinh doanh
 • Sự đổi mới (ví dụ: xuất khẩu, bằng sáng chế, ý tưởng kinh doanh độc đáo, v.v.)
 • Trình độ tiếng anh.
 • Trình độ học vấn / dạy nghề.

3. Kinh nghiệm làm việc và tài sản kinh doanh của bạn

Bạn cũng cần đưa ra giấy tờ chứng minh về kinh nghiệm kinh doanh và tài sản cho thấy bạn có:

 • Trình độ quản lý cao liên quan đến hoạt động đầu tư đủ điều kiện hoặc hoạt động kinh doanh đủ điều kiện.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm của liên quan đến việc tham gia trực tiếp vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện.
 • Một hồ sơ thành công của hoạt động trong đầu tư đủ điều kiện hoặc kinh doanh đủ điều kiện.
 • Một bản cam kết chắc chắn điều hành và tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư của bạn tại Úc sau khi khoản đầu tư ban đầu đã đáo hạn.
 • Một dự định đảm bảo rằng sống ít nhất hai năm tại tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi bạn đã thực hiện một khoản đầu tư được chỉ định.

Visa Úc diện đầu tư trái phiếu 188B

Quá trình chuẩn bị và xin visa trái phiếu chính phủ Úc vô cùng khó khăn và cần sự kỹ lưỡng.

Bạn và đối tác của bạn khi kinh doanh cùng nhau phải:

 • Trong ít nhất 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước khi bạn được mời nộp đơn xin visa, đương đương phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp và phải đáp ứng được một trong hai tiêu chí sau đây:
 • o    Một doanh nghiệp đủ điều kiện mà bạn hoặc đối tác của bạn kết hợp có ít nhất 10 phần trăm quyền sở hữu, hoặc
 • o    Các khoản đầu tư đủ điều kiện thuộc sở hữu của bạn hoặc đối tác của bạn góp vốn ít nhất 1.5 triệu AUD.
 • Trong 2 năm tài chính ngay trước khi bạn được mời nộp đơn, đã mua lại hợp pháp kinh doanh ròng, đầu tư và tài sản cá nhân ít nhất 2.25 triệu AUD để chuyển khoản hợp pháp sang Úc trong vòng hai năm kể từ khi được cấp visa.
 • Thực hiện khoản đầu tư được chỉ định ít nhất 1.5 triệu AUD vào an ninh của chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bằng cách sử dụng số tiền không bị tích lũy từ các doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện và sẵn sàng giữ khoản đầu tư đó trong ít nhất bốn năm kể từ ngày phát hành tại bang hoặc lãnh thổ của bạn.
 • Không tham gia vào các hoạt động không được chấp nhận.

Visa định cư Úc diện đầu tư trái phiếu 188B

Hãy đảm bảo bạn và doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các yêu cầu của visa 188B trái phiếu chính phủ đề ra

Xem thêm: Chương trình định cư diện doanh nhân tài năng - Visa Subclass 132A (Business Talent Visa)

Các bước để xin visa visa trái phiếu chính phủ 188B

Bước 1: Gửi đề cử đến Nhà nước hoặc Chính phủ nước Úc. Mỗi bang và nơi bạn dự định sinh sống có thể có các tiêu chí riêng để được đề cử.

Bước 2: Sau đó, mỗi bang và nơi bạn dự định sinh sống mời bạn nộp đơn xin visa.

Bước 3: Bạn có thể nộp đơn xin thị thực của bạn kèm theo với các giấy tờ chứng minh và tài liệu cần thiết chính phủ xét đơn xin thị thực của bạn.

Điều kiện cư trú vĩnh viễn

Để đủ điều kiện xin thị thực trái phiếu chính phủ 188B vĩnh viễn, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn đã sinh sống ở Úc với visa 188B của bạn trong vòng ít nhất 2 năm, trước khi nộp đơn xin visa trái phiếu chính phủ 188B thì thời gian bạn cần sống và làm việc ở Úc là 4 năm.
 • Duy trì đầu tư của bạn vào chứng khoán của Nhà nước hoặc Lãnh thổ Úc trong 4 năm qua.

Những thông tin trên dưới bạn hiểu hơn về visa trái phiếu Chính phủ Úc 188B, hy vọng sẽ có ích cho bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ để đưa doanh nghiệp của mình ra nước ngoài.

Tin nước Úc

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây