Từ ngày 01/03/2021, USCIS sử dụng lại Bài thi Quốc tịch phiên bản 2008

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Cơ quan này sẽ quay lại sử dụng Bài thi quốc tịch Mỹ phiên bản 2008.  

Bài thi quốc tịch năm 2008 đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong thời gian nhiều năm với sự tham gia của hơn 150 tổ chức, bao gồm các chuyên gia ngôn ngữ thứ hai, nhà giáo dục và nhà sử học tiếng Anh, và đã được thí điểm trước khi thực hiện. USCIS mong muốn làm cho quy trình dễ tiếp cận nhất có thể theo chỉ thị của Tổng thống Biden yêu cầu xem xét quy trình kỹ lưỡng.

Những người nộp đơn xin nhập quốc tịch vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 3 năm 2021, có thể đã học bộ đề năm 2020, do đó, USCIS sẽ cung cấp cho những ứng viên này tùy chọn để làm Bài thi quốc tịch năm 2020 hoặc năm 2008. Sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp khi cả hai bài thi đều được cung cấp. 

Hồi đầu tháng 12 năm 2020, USCIS đã triển khai Bài thi quốc tịch sửa đổi (Bài thi quốc tịch năm 2020) như một phần của quá trình cập nhật và đánh giá bài kiểm tra hai năm một lần. USCIS cho rằng nội dung, quy trình kiểm tra và lịch trình thực hiện Bài thi quốc tịch năm 2020 có thể vô tình tạo ra những rào cản tiềm tàng đối với quá trình nhập tịch. Việc sử dụng lại Bài thi quốc tịch 2008 phù hợp với khuôn khổ của Lệnh Hành pháp về Khôi phục Niềm tin trong Hệ thống Nhập cư Hợp pháp, trong đó chỉ đạo việc xem xét toàn diện quy trình nhập tịch để loại bỏ các rào cản và làm cho quy trình này dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các cá nhân đủ điều kiện. 

Bài thi quốc tịch năm 2020 sẽ bị loại bỏ dần từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 đối với những người dự thi đầu tiên. 

Các ứng viên nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2021 sẽ làm bài kiểm tra công dân năm 2008.

USIS Group (Nguồn USCIS)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây