Thông tin cập nhật từ Cuộc Họp Các Bên Liên Quan trong Chương Trình Đầu tư Định cư Mỹ EB-5 của USCIS vào ngày 25/04/2023

Ngày 25/04/2023, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến dành cho các bên liên quan trong Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ EB-5, qua đó Sở thảo luận về các quy định được soạn thảo để tuân thủ Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 (RIA). USCIS lên kế hoạch nói về ba chủ đề chính trong cuộc họp, gồm “đóng cửa” những trung tâm vùng không còn hoạt động theo RIA, cập nhật các yêu cầu về tính “rủi ro” đối với những nhà đầu tư đã nộp Đơn I-526E sau khi RIA được thông qua, và Đơn I-956K, đơn đăng ký đại lý di trú. Tuy nhiên, khi bắt đầu cuộc hội thoại, USCIS cho biết họ không sẵn sàng thảo luận về việc giải thể trung tâm vùng hoặc những yêu cầu mới về tính “rủi ro”. Thay vào đó, cuộc họp chỉ tập trung vào việc làm rõ Đơn I-956K, Đơn Đăng ký dành cho Nhà tiếp thị Trực tiếp và Bên thứ ba, cũng như một số vấn đề khác liên quan đến EB-5.

Đơn I-956K đã được ban hành để tuân thủ RIA về việc yêu cầu tất cả các nhà quảng bá trực tiếp và bên thứ ba phải đăng ký với USCIS. Trong cuộc họp về các bên liên quan, USCIS nêu rõ những điều sau đây khi điền đơn I-956K:

 • Những ai cần nộp đơn I-956K? Cá nhân hoặc tổ chức đã ký kết thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp thương mại mới (bên dự án) hoặc trung tâm vùng để tiếp thị dự án sẽ phải nộp đơn này. Ngoài ra, một số nhân viên của bên quảng bá thứ ba hoặc đại lý di trú cũng phải điền đơn này và nộp cho USCIS:
  • Các giám đốc điều hành hoặc cán bộ, hoặc những nhân viên đang trực tiếp quảng cáo Chương trình EB-5, cần nộp Đơn I-956K. Theo định nghĩa đó, nhân viên tiếp thị tại các đại lý di trú có thể cần phải điền đơn này và nộp cho USCIS.
  • Những nhân sự không tham gia vào việc chào bán EB-5, như chuyên viên xử lý hồ sơ, không bắt buộc phải nộp Đơn I-956K.
 • USCIS cũng khẳng định trong cuộc họp nếu bất kỳ đại lý nào có hành vi gian lận hoặc xuyên tạc thông tin trong đơn I-956K, USCIS có thể từ chối những Đơn I-526E liên quan tới đại lý đó.
 • Việc nộp đơn I-956K dựa trên việc tiếp thị dự án; nếu dự án không còn được quảng bá vì đã chào bán cho những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ trước khi RIA được thông qua (ngay cả khi việc thanh toán cho các đại lý đang diễn ra), thì các đại lý di trú không cần phải đăng ký với Sở cho những dự án cũ đó.
 • USCIS sẽ công bố danh sách các đại lý và nhà quảng cáo đã đăng ký thông qua đơn I-956K trên trang web của họ trong tương lai.

USCIS cũng tuyên bố trong cuộc họp việc vốn của nhà đầu tư EB-5 phải mang tính rủi ro và giữ trạng thái đầu tư trong thời gian hai năm cư trú có điều kiện đối với những nhà đầu tư đã nộp Đơn I-526 trước khi RIA được thông qua. Yêu cầu này không thay đổi đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ trước ngày 15/03/2022. USCIS không bình luận về các yêu cầu “có rủi ro” mới dành cho những nhà đầu tư nộp Đơn I-526E sau khi RIA được thông qua.

USCIS cũng đưa ra những nhận xét chung sau:

 • Nếu USCIS đóng cửa một trung tâm vùng, họ sẽ thông báo cho tất cả các nhà đầu tư có đơn I-526/I-526E đang chờ xử lý.
 • Tất cả các trung tâm vùng phải đóng phí Quỹ Liêm Chính bất kể họ được cấp giấy phép vào thời điểm nào.
 • USCIS không khuyến khích nộp tài liệu dự án cùng với Đơn I-526E, vì bộ tài liệu dự án hoàn chỉnh đã được đính kèm theo Đơn I-956F.
 • USCIS đang tiến hành các bước để chuyển sang nộp hồ sơ điện tử cho Đơn I-526E và Đơn I-526.

USCIS không thảo luận về hoạt động của IPO, xu hướng xét hồ sơ, hoặc thời gian xử lý hồ sơ trong cuộc hội thoại này.

Nguồn: EB-5 Insights

https://www.eb5insights.com/2023/05/04/updates-from-uscis-immigrant-investor-program-eb-5-stakeholder-engagement-call-on-april-25-2023/

Tin tức Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây