SỞ DI TRÚ HOA KỲ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN DỊCH VỤ NHẬP CƯ

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ngày 9/6/2021 đã ban hành các bản cập nhật chính sách mới để làm rõ các tiêu chí và tình huống áp dụng việc xử lý nhanh; cải thiện các hướng dẫn về yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) và thông báo ý định từ chối (NOID); và tăng thời hạn hiệu lực cho lần cấp đầu tiên cũng như các lần gia hạn giấy phép lao động (EAD) cho một số đối tượng không phải công dân nhất định có các đơn chuyển đổi tình trạng đang chờ xét duyệt.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro N. Mayorkas cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành loại bỏ các chính sách không thúc đẩy quyền tiếp cận hệ thống nhập cư hợp pháp, và sẽ tiếp tục cải tiến để giúp các cá nhân định hướng con đường trở thành công dân, và hiện đại hóa hệ thống nhập cư của chúng tôi.”

Các biện pháp chính sách này phù hợp với những ưu tiên của chính quyền Biden-Harris nhằm loại bỏ các rào cản không cần thiết đối với hệ thống nhập cư hợp pháp của quốc gia chúng ta và giảm gánh nặng cho những người không phải là công dân để họ có thể đủ điều kiện được nhập cư,” Quyền Giám đốc USCIS Tracy Renaud chia sẻ. “USCIS cam kết thúc đẩy các chính sách và thủ tục đảm bảo chúng tôi hoạt động một cách công bằng, hiệu quả, và nhân văn, phản ánh di sản của Hoa Kỳ như một mảnh đất cơ hội cho những ai tìm đến.”

Xử lý nhanh

Theo chính sách tiêu chí xử lý nhanh mới cập nhật, các đương đơn và viên chức USCIS được cung cấp thêm các hướng dẫn về thời điểm có thể đảm bảo việc xử lý nhanh. Ngoài ra, những tổ chức phi lợi nhuận có đơn xin thúc đẩy lợi ích văn hóa và xã hội Hoa Kỳ có quyền yêu cầu được xem xét xử lý nhanh, ngay cả khi có thể nộp phí thúc đẩy xử lý hồ sơ.

Xử lý nhanh là một dịch vụ đặc biệt theo tình huống mà USCIS dành cho những đương đơn, những người cần được xử lý gấp đơn xin quyền lợi nhập cư. USCIS xem xét các đơn đó theo từng trường hợp cụ thể. Các yêu cầu xử lý nhanh của những người không phải cư dân có lệnh trục xuất cuối hoặc những người không phải cư dân đang trong thủ tục trục xuất được xử lý đồng thời bởi USCIS và Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ.

Yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) và Thông báo ý định từ chối (NOID)

USCIS đang xem lại các nguyên tắc xét đơn trong một thông báo hồi tháng 6/2013 hướng dẫn các viên chức của cơ quan này về việc cấp RFE hoặc NOID khi bằng chứng bổ sung có thể chứng minh tính đủ điều kiện được nhập cư. Như một phần trong chính sách RFE và NOID mới cập nhật, USCIS hủy bỏ thông báo tháng 7/2018 cho phép các viên chức cơ quan này từ chối một số đơn xin nhập cư mà bỏ qua bước đầu là cấp RFE hoặc NOID.

Chính sách mới cập nhật này sẽ đảm bảo các đương đơn có cơ hội sửa chữa những sai lầm vô tình và những thiếu sót không chủ ý. Nói chung, viên chức USCIS sẽ cấp RFE hoặc NOID khi nhận thấy thông tin bổ sung hoặc giải trình có thể đáp ứng được các điều kiện cho đơn xin nhập cư.

Giấy phép lao động (EAD)

Bản Hướng dẫn chính sách mới cập nhật sẽ tăng thời hạn hiệu lực 1 năm hiện tại cho cả EAD cấp lần đầu và gia hạn lên thành 2 năm đối với những đương đơn xin chuyển đổi tình trạng nhất định. Việc tăng thời hạn hiệu lực EAD cho một số đương đơn xin chuyển đổi dự kiến ​​sẽ làm giảm số lượng đơn xin giấy phép lao động mà USCIS nhận được và cho phép cơ quan này chuyển các nguồn lực có hạn sang những lĩnh vực ưu tiên khác.

Hướng dẫn này được ban hành do sự chậm trễ xử lý liên tục ảnh hưởng đến việc hoàn thành các đơn xin chuyển đổi tình trạng. Việc gia hạn EAD trong diện này nói chung là miễn phí, và USCIS đã nhận được gần 370.000 đơn xin giấy phép lao động liên quan đến việc chuyển đổi tình trạng trong năm tài chính 2020.

USIS Group (Nguồn: USCIS)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây