SỞ DI TRÚ MỸ: CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TRỞ VỀ MỨC 500,000USD

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, Tòa án Quận phía Bắc California của Hoa Kỳ, tại Trung tâm Khu vực Behring LLC kiện Wolf, đã bác bỏ Quy tắc cải tiến chương trình EB-5 được công bố ngày 21/11/2019. 

Chương trinh EB-5 khôi phục lại mức 500,000USD chính thức được đăng trên website của Sở Di trú Mỹ. Ảnh USIS Group chụp từ website

Trong khi chờ Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) xem xét quyết định này, USCIS sẽ áp dụng các quy định EB-5 có hiệu lực trước khi Quy tắc được hoàn thiện vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, bao gồm: 

  • Không lưu giữ ngày ưu tiên dựa trên Đơn I-526 đã được phê duyệt;
  • Số tiền đầu tư trực tiếp là 1 triệu đô la và số tiền đầu tư gián tiếp qua Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) là 500,000 USD;
  • Cho phép tiểu bang chỉ định vùng TEAs có tỷ lệ thất nghiệp cao; 
  • Các thủ tục USCIS trước đây về việc loại bỏ các điều kiện về thường trú.

Nói cách khác, USCIS đang áp dụng các quy định có hiệu lực trước ngày 21 tháng 11 năm 2019. Ngoài ra, USCIS sẽ chấp nhận phiên bản của Đơn I-526 ngày 15 tháng 4 năm 2019, vì phiên bản ngày 21 tháng 11 năm 2019 của biểu mẫu phản ánh các cập nhật từ quy tắc hiện đã bị bỏ trống.

Đây là cơ hội hiếm có trong lịch sử của ngành di trú Mỹ, đặc biệt là của chương trình EB-5 khi mức đầu tư được khôi phục lại mức cũ là 500,000 USD, thay vì Nhà đầu tư phải tốn 900,000 USD để đầu tư vào chương trình EB-5 như quy định hồi cuối năm 2019.

Đồng thời, với chính sách thúc đẩy nhanh thời gian xét duyệt hồ sơ, gia tăng gần gấp đôi số lượng Visa cho chương trình EB-5 của Chính phủ Mỹ thời gian qua. Vì vậy, Nhà đầu tư cần nhanh chóng đưa ra quyết định ngay trong lúc này để tiết kiệm đươc 400,000 USD cho chương trình EB-5, và được Thẻ xanh cho cả gia đình, mà còn được hoàn 100% vốn sau khoảng 5 năm đầu tư.

USIS Group sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến chương trình EB-5 cũng như liên quan đến lĩnh vực di trú. Đồng thời, USIS Group đang sẵn sàng hỗ trợ Nhà đầu tư để xúc tiến ngay Hồ sơ EB-5.

Thông tin liên hệ: Tel: 0909 337 657; Email: [email protected]; Website: www.usis.us

USIS Group (Theo Sở Di trú Mỹ)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây