GIẢI ĐÁP MỚI NHẤT CỦA SỞ DI TRÚ MỸ VỀ CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Từ khi Đạo luật về tính liêm chính và cải cách chương trình EB-5 năm 2022 được phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 15/5/2022, có nhiều câu hỏi liên quan đến Đạo luật mới đã được Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) giải đáp cụ thể. USIS Group xin cập nhật đến Nhà đầu tư EB5 trong nội dung sau:

1. Khi nào Nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 đầu tư qua Trung tâm Vùng?  

Các Nhà đầu tư nhập cư có dự án đầu tư được liên kết với Trung tâm Vùng (với mẫu đơn I-956 được phê duyệt sau ngày 14 tháng 5 năm 2022) có thể nộp đơn I-526 (Đơn xin nhập cư cho Nhà đầu tư nước ngoài), chỉ sau khi Trung tâm Vùng đó đã nộp đơn đăng ký dự án và có được số biên nhận. 

2. USCIS có đang xử lý các đơn I-526 đầu tư qua Trung tâm Vùng được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 hay không?  

USCIS đang tiếp tục xử lý các đơn I-526 liên quan đến Trung tâm Vùng được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, thời điểm ngừng hoạt động của chương trình Trung tâm Vùng. USCIS sẽ xem xét các đơn I-526 theo các điều kiện hiện hành tại thời điểm nộp đơn (nghĩa là các điều kiện được áp dụng trước khi ban hành luật mới vào ngày 15 tháng 3 năm 2022).  

3. Liệu Hồ sơ của Nhà đầu tư có đủ điều kiện xét duyệt đơn I-526 trước khi Đạo luật mới ban hành dù Trung tâm Vùng Nhà đầu tư tham gia đầu tư không còn hợp lệ theo Đạo luật mới nữa?

Việc tạm dừng chương trình đầu tư định cư qua Trung tâm Vùng trước đây yêu cầu các Trung tâm Vùng đã được chỉ định phải đăng ký lại nếu họ muốn tiếp tục tham gia. Yêu cầu đăng ký lại không ảnh hưởng đến các đơn đang chờ xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Mặc dù Trung tâm Vùng quý vị đã tham gia đầu tư trước đó không còn hợp lệ với Đạo luật mới nữa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện bằng cách chứng minh đáp ứng đủ các yêu cầu hiện hành (chủ yếu là chứng minh nguồn vốn đầu tư và tạo việc làm, bao gồm cả tạo việc làm gián tiếp như quy định cũ).

4. Làm thế nào để một doanh nghiệp hoặc tổ chức trở thành Trung tâm Vùng?

Các doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn được chỉ định làm Trung tâm Vùng phải nộp mẫu đơn I-956 (đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng) cho Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) theo các hướng dẫn về biểu mẫu của USCIS.   

5. Các Trung tâm Vùng được chỉ định trước đây có thể duy trì chỉ định mà không cần nộp mẫu đơn I-956?  

Không. Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 đã bãi bỏ Chương trình Trung tâm Vùng được kế thừa trước đó. Vì vậy, các Trung tâm Vùng được chỉ định trước đó phải đăng ký lại bằng cách nộp mẫu đơn I-956 mới (đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng). 

6. Tôi hiện đang đại diện cho một Trung tâm Vùng đã được chỉ định trước đó, tôi đang điều chỉnh chỉ định và gửi báo cáo hàng năm. Tôi có thể nộp mẫu đơn I-924 hoặc I-924A ngay bây giờ không?

Không. USCIS sẽ từ chối tất cả các đơn I-924 và I-924A. Vì Đạo luật mới năm 2022 đã bãi bỏ Chương trình Trung tâm Vùng kế thừa và bất kỳ chỉ định nào trước đó, nên không có căn cứ để nộp các bản sửa đổi hoặc chứng nhận hàng năm.    

7. USCIS chỉ định một khu vực là khu vực thất nghiệp cao bằng cách nào?

USCIS sẽ xem xét khu vực được cho là khu vực thất nghiệp cao khi xem xét đơn đăng ký dự án đối với hồ sơ đầu tư qua Trung tâm Vùng hoặc Hồ sơ đầu tư trực tiếp.

Khu vực thất nghiệp cao là vùng điều tra dân số hoặc các vùng tiếp giáp, có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% so với mức trung bình toàn quốc. Khi tính toán tỷ lệ thất nghiệp, khu vực này có thể bao gồm bất kỳ khu vực điều tra dân số nào liền kề với những khu vực mà NCE chủ yếu hoạt động kinh doanh.

8. Làm cách nào để yêu cầu USCIS xác định xem một dự án đầu tư cụ thể có đáp ứng định nghĩa của “dự án cơ sở hạ tầng” hay không?

USCIS sẽ xác định xem khoản đầu tư có nằm trong dự án cơ sở hạ tầng đủ tiêu chuẩn hay không khi xét duyệt đơn đăng ký dự án của Trung tâm Vùng.

Dự án cơ sở hạ tầng là dự án đầu tư vốn cho kế hoạch kinh doanh đã được đệ trình hoặc được phê duyệt, quản lý bởi một tổ chức chính phủ (như cơ quan hoặc chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương), là tổ chức tạo việc làm ký hợp đồng với Trung tâm Vùng hoặc đầu tư trực tiếp để tài trợ cho việc tu dưỡng, cải tạo hoặc xây dựng một dự án, công trình công cộng.

USIS Group – Theo USCIS

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây