DOS TIẾP TỤC MIỄN PHỎNG VẤN VỚI ĐƯƠNG ĐƠN KHÔNG ĐỊNH CƯ

Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) hôm 17/03/2021 thông báo tiếp tục mở rộng chương trình miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin gia hạn thị thực không định cư cùng loại.

Lần gia hạn thứ nhất đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, sau đó được gia hạn tới ngày 31 tháng 3 năm 2021, và cho phép DOS miễn phỏng vấn trực tiếp đối với những đương đơn có thị thực hết hạn trong vòng 24 tháng.

Hiện tại mức gia hạn này đã tăng lên 48 tháng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Vì vậy, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 48 tháng có thể nộp đơn gia hạn thị thực qua đường bưu điện nếu đương đơn hội đủ tất cả các điều kiện theo quy định. 

Vui lòng truy cập trang web ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visarenew.asp để biết thông tin về các điều kiện xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện. 

Việc thay đổi chính sách này cho phép DOS tiếp tục xử lý một số đơn xin thị thực không định cư trong khi vẫn duy trì các quy định về an toàn sức khỏe nhằm giảm sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

USIS Group tổng hợp (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ) 

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây