ĐỀ XUẤT MỚI CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Trong nhiều năm qua, chương trình EB-5 được Quốc hội thông qua để gia hạn chương trình mà không đề ra bất kỳ biện pháp cải cách nào để chương trình có thể vận hành tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, USCIS đã đưa ra các quy định, chính sách và các hoạt động khác nhau để tăng cường tính chính trực của chương trình.

Dưới đây là vài điểm lưu ý dựa trên bài viết của Giám đốc USCIS, bà L. Francis Cissna, cho buổi điều trần “Quốc tịch để bán: cách nhìn tổng quan về chương trình EB-5”

NÂNG CAO HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian qua, USCIS có những nổ lực để cải thiện sự quản lý và tính chính trực của chương trình EB-5. Một số ví dụ về những nỗ lực này bao gồm:

  • Nhân viên Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư (IPO) Phát hiện gian lận của Cục An ninh Quốc gia (FDNS) đã sử dụng Chương trình Xác minh Truy cập Trang web Hành chính của USCIS năm 2016 để truy cập vào các trang web dự án của 50 doanh nghiệp thương mại mới và các tổ chức tạo việc làm. Vào năm 2017, 232 lượt truy cập trang web đã được tiến hành và USCIS cũng đã thuê thêm các nhân viên chuyên phụ trách tiến hành truy cập vào các trang web EB-5.
  • USCIS đã mở rộng kiểm tra bảo mật bao gồm cả các doanh nghiệp trung tâm vùng và các cá nhân tham gia chương trình, và chúng tôi cũng đã ký một bản ghi nhớ với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) để tiếp tục mở rộng quyền truy cập vào cổ phần và dịch vụ của FinCEN.
  • USCIS đã hợp tác với các cơ quan liên bang khác bao gồm cả Ủy ban giao dịch và Chứng khoán, Cục điều tra và xuất nhập cảnh liên bang và thực thi hải quan để củng cố chương trình EB-5. USCIS đã tổ chức những người xét duyệt hồ sơ cũng như các luật sư từ Bộ Tư pháp để cộng tác thực hiện các nhiệm vụ cá nhân và của các cơ quan.
  • Trong năm tài chính 2016, USCIS bắt đầu phỏng vấn các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách xóa bỏ tình trạng có điều kiện của họ như một phần của chương trình thí điểm. Kể từ ngày 01/06/2018, chúng tôi đã có đã tiến hành hơn 44 cuộc phỏng vấn từ xa. Các cuộc phỏng vấn này được tiến hành qua video hội nghị tại các cơ sở được bảo đảm của USCIS và được sử dụng để xác minh thông tin được gửi bởi các đương đơn.
  • Trong năm tài chính 2017, USCIS đã công bố các mẫu sửa đổi để tăng cường thu thập dữ liệu nhằm cải thiện việc kiểm tra các trung tâm vùng, giám đốc trung tâm vùng và các đương đơn, cũng như đảm bảo thu thập hồ sơ và thu phí nộp đơn thích hợp để hỗ trợ những nỗ lực tăng cường và tuân thủ này.
  • Trong năm tài chính 2017, IPO đã tạo một Bộ phận tuân thủ mới đánh giá tất cả các chứng nhận hàng năm của các trung tâm vùng, đó là các hồ sơ để đảm bảo tính đủ điều kiện cho việc chỉ định. Bộ phận mới này tiến hành các đánh giá tuân thủ trung tâm vùng và chấm dứt việc chỉ định các trung tâm vùng không duy trì tính đủ điều kiện theo quy định. Tôi xin lưu ý rằng trong năm tài chính 2017, USCIS đã chấm dứt hơn 80 trung tâm vùng chỉ định, nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó.
  • Trong năm tài chính 2017, USCIS đã bắt đầu công bố thông báo chấm dứt trung tâm vùng, được chỉnh sửa khi thích hợp, trong phòng đọc sách điện tử của USCIS để thúc đẩy sự minh bạch của chương trình. Ngoài ra còn có danh sách các trung tâm vùng hiện đang được chỉ định và chấm dứt được đăng trên trang web của USCIS.

Đối với các đánh giá tuân thủ cho các trung tâm vùng được đề cập trước đó, quá trình này bao gồm các kiểm toán viên nghiên cứu thông tin trong các hệ thống của chính phủ, xem xét hồ sơ thương mại, công khai và xem xét bằng chứng đi kèm với các đơn và chứng nhận của trung tâm vùng. Nó cũng bao gồm việc thu thập thông tin, thông qua các yêu cầu dữ liệu và kiểm tra trang web trung tâm vùng.

NHỮNG THAY ĐỔI PHÁP LÝ:

Vào tháng 01/2017, USCIS đã công bố Thông báo Tạm thời về Quy tắc Đề xuất (ANPRM) và Thông báo về Quy tắc Đề xuất (NPRM). Thời gian thảo luận cho cả hai thông báo kết thúc vào ngày 11/4/2017. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với thư ký Nielsen từ Chủ tịch Grassley, Chủ tịch Goodlatte và Phó Chủ tịch Leahy kêu gọi các bước ngay lập tức để hoàn thành các quy định được đề xuất. Và tôi lưu ý rằng Chủ tịch Grassley đã theo dõi với một lá thư bổ sung vào ngày 04/06/2018 thúc giục Bộ để phát hành các quy tắc nhằm hiện đại hóa và cải thiện tính toàn vẹn của chương trình. USCIS hiện đang xem xét các nhận xét và tiến hành tiến trình pháp lý với cả hai mục này càng nhanh càng tốt. Trong thời gian chờ đợi, tôi muốn quay trở lại danh sách các cải tiến mà USCIS đã thực hiện như là bằng chứng về ý định của chúng tôi để cải thiện tính toàn vẹn và bảo mật của chương trình.

ANPRM tìm kiếm ý kiến ​​của công chúng về cải cách Chương trình Trung tâm Vùng, bao gồm sửa đổi quy trình chỉ định trung tâm vùng, thiết lập yêu cầu nộp mẫu, làm rõ các yêu cầu để duy trì chỉ định trung tâm vùng và phân định hành động dẫn đến chấm dứt chỉ định. USCIS đang nỗ lực làm việc trên quy tắc này vì chúng tôi cũng làm việc để hoàn thành NPRM, được giải thích bên dưới.

NPRM đã đề xuất tăng số tiền đầu tư tối thiểu cho chương trình, sửa đổi quy trình chỉ định TEA, cung cấp khả năng giữ ngày ưu tiên trong một số trường hợp nhất định và thực hiện một số cập nhật kỹ thuật cho văn bản quy định.

Các quy tắc sẽ cung cấp các thay đổi quá hạn cho chương trình EB-5. Bản tóm tắt các điều khoản chính được đề xuất của NPRM bao gồm:

Tăng số tiền đầu tư - Tăng số tiền đầu tư tối thiểu

DHS đề xuất tăng số tiền đầu tư tối thiểu áp dụng chung cho tất cả các nguyên đơn EB-5 mới lên 1,8 triệu USD. Sự gia tăng này phản ánh giá trị đô la hiện tại của số tiền đầu tư được Quốc hội ban hành vào năm 1990. DHS tính toán số tiền điều chỉnh lạm phát từ năm 1990 đến năm 2015, được đo bằng Chỉ số Giá tiêu dùng không điều chỉnh cho Tất cả Người tiêu dùng Đô thị ( CPI-U), một chỉ số kinh tế theo dõi giá hàng hóa và dịch vụ tại Hoa Kỳ.

DHS cũng đề nghị thiết lập số tiền đầu tư trong một TEA ở mức 75% của số tiền đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn tăng lên, hoặc $ 1,35 triệu. DHS tin rằng điều này sẽ giúp cân bằng tốt hơn giữa các khoản đầu tư ở ngưỡng tiêu chuẩn và giảm mức độ chênh lệch giữa các ngưỡng ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư.

Ngoài ra, DHS đã đề xuất các điều chỉnh dựa trên CPI-U thông thường trong số tiền đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn và tuân thủ điều chỉnh số tiền đầu tư tối thiểu TEA, 5 năm một lần, bắt đầu 5 năm kể từ ngày có hiệu lực các quy định.

Chỉ định TEA

DHS đã đề xuất cải cách quy trình chỉ định TEA để đảm bảo tính nhất quán trong cách xét duyệt TEA, đảm bảo rằng các chỉ định TEA tuân thủ chặt chẽ hơn với ý định của quốc hội đối với các chỉ định như vậy và để tránh sự sắp xếp gian lận. Cụ thể, DHS đã đề xuất loại bỏ khả năng việc một tiểu bang chỉ định một số phân khu địa lý và chính trị nhất định cũng như các khu vực thất nghiệp cao. Thay vào đó, DHS sẽ trực tiếp đưa ra các chỉ định như vậy. Những thay đổi này sẽ giúp giải quyết những mâu thuẫn giữa và trong các bang trong việc chỉ định các khu vực thất nghiệp cao và đảm bảo rằng ngưỡng đầu tư giảm cho TEA được dành riêng cho các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao đáng kể, như Quốc hội dự định.

Các quy tắc chỉ định TEA được đề xuất bao gồm những thay đổi đối với “chỉ định đặc biệt” của các khu vực thất nghiệp cao, dựa trên đường điều tra dân số cho phân khu địa lý hoặc chính trị. Theo đề xuất, một TEA có thể bao gồm các khu vực hoặc khu vực điều tra dân số của dự án, cũng như bất kỳ vùng điều tra dân số liền kề nào. Các tiêu chuẩn chỉ định mới này sẽ loại bỏ khả năng các khu vực có sự sắp xếp gian lận để đủ điều kiện như một TEA, và đảm bảo tốt hơn rằng số tiền đầu tư giảm được dành riêng cho các khu vực đang thực sự có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đáng kể.

Giữ ngày tháng ưu tiên

DHS đã đề xuất cho phép một số đương đơn EB-5 sử dụng ngày ưu tiên của đơn xin định cư EB-5 đã được chấp thuận để sử dụng cho bất kỳ đơn định cư EB-5 tiếp theo. Điều này sẽ cho phép một số nhà đầu tư EB-5 giữ lại vị trí của họ trong hàng đợi visa nhập cư nếu hồ sơ bị từ chối không do lỗi của nhà đầu tư. DHS cho rằng việc giữ ngày ưu tiên ngày càng quan trọng vì nhu cầu về thị thực EB-5 hiện nay vượt xa nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, đáng chú ý là, việc giữ lại ngày ưu tiên sẽ không áp dụng trong trường hợp DHS hủy bỏ hồ sơ đã được chấp thuận do gian lận, cố ý giả mạo, hoặc khi xác định rằng DHS đã chấp thuận hồ sơ dựa trên một lỗi quan trọng.

TĂNG CƯỜNG BỔ SUNG CẦN THIẾT:

Mặc dù chúng tôi đã đạt được nhiều điều để tăng cường tính toàn vẹn của chương trình này, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. USCIS đã phối hợp chặt chẽ với các nhân viên của Quốc hội để xác định những cải tiến chính thức nhằm tăng cường tính toàn vẹn của chương trình và giảm bớt những thách thức mà USCIS phải đối mặt trong việc quản lý chương trình EB-5.

Các cải cách lập pháp sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tính toàn vẹn của chương trình EB-5 bao gồm:

Ủy quyền cho USCIS hành động nhanh chóng về các mối quan ngại về hình sự và an ninh

Thật không may, USCIS hiện nay thiếu thẩm quyền rõ ràng theo luật định để chấm dứt một trung tâm vùng vì các vấn đề về tội phạm hoặc an ninh. Theo quy định hiện hành, USCIS có thể chấm dứt chỉ định của trung tâm vùng nếu trung tâm không còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoặc không gửi thông tin bắt buộc cho USCIS (trên cơ sở hàng năm, cơ sở tích lũy và / hoặc theo yêu cầu khác). Các hoạt động tội phạm hoặc các vấn đề an ninh quốc gia không được đưa vào các cơ sở để chấm dứt một trung tâm vùng. Hiện tại, trong trường hợp USCIS có quan ngại về tội phạm hoặc an ninh về một trung tâm vùng, USCIS phải chứng minh những lo ngại này liên quan đến sự thất bại của trung tâm vùng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hoặc chứng minh sự thất bại của trung tâm khu vực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế riêng biệt với bất kỳ mối quan ngại về tội phạm hoặc an ninh nào, đó là một con đường dài và không cần thiết để chấm dứt một trung tâm khu vực

Bảo vệ nhà đầu tư bằng cách điều chỉnh các giám đốc trung tâm vùng và các doanh nghiệp thương mại liên kết

USCIS hiện không được phép cấm người tham gia vào các trung tâm vùng và các doanh nghiệp thương mại liên quan dựa trên một số vi phạm hình sự và gian lận hoặc vi phạm dân sự liên quan đến chứng khoán. Ngoài ra, tất cả các giám đốc trung tâm vùng phải là công dân Hoa Kỳ. Hiện tại, USCIS có thể xem xét chặt chẽ lý lịch giám đốc trung tâm vùng; tuy nhiên, USCIS không có quyền hạn pháp lý để loại trừ các cá nhân như giám đốc trung tâm vùng chỉ dựa trên lịch sử hình sự trong quá khứ của họ, mặc dù yếu tố này có thể được đưa vào đánh giá liệu trung tâm vùng có được chỉ định hay chấm dứt hay không.

Tăng cường báo cáo và kiểm tra

USCIS hiện không được phép tăng cường quy trình báo cáo hàng năm của trung tâm vùng, bao gồm yêu cầu, khi phù hợp, chứng nhận sự tuân thủ liên tục của các trung tâm vùng với luật chứng khoán Hoa Kỳ; tiết lộ bất kỳ vụ kiện tụng nào đang chờ xử lý; chi tiết về cách thức các quỹ đầu tư được sử dụng trong một dự án; công thức tạo việc làm; và tiến độ hoàn thành dự án đầu tư.

Cung cấp Cơ quan xử phạt

USCIS không có quyền xử phạt và nên được ủy quyền xử phạt các trung tâm vùng với tiền phạt hoặc tạm thời bị đình chỉ nếu thích hợp.

Chương trình trung tâm vùng EB-5, được thiết lập hết hạn vào ngày 30/9 năm nay, rất cần cải cách để bảo vệ tốt hơn các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ chống gian lận, lạm dụng và quản lý kém. Quan trọng hơn, cải cách là cần thiết để bảo vệ chống lại các rủi ro an ninh quốc gia cho phép các công dân nước ngoài đầu tư cho mục đích rửa tiền hoặc tiến hành gián điệp chống lại chúng ta. Tôi cam kết làm việc với Ủy ban này và với bất kỳ Thành viên nào muốn cải thiện chương trình, bảo vệ tốt hơn các nhà đầu tư và đảm bảo rằng hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng tôi phục vụ lợi ích của người dân Mỹ trong khi tiếp tục hỗ trợ những người muốn đóng góp cho đất nước vĩ đại này.

 

Tin di trú Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây