BÁO CÁO CỦA IIUSA: DỮ LIỆU THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT & ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2020 TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN CÁC VÙNG TEA CỦA CHƯƠNG TRÌNH EB5

Dựa theo dữ liệu quan trọng do Cục Điều tra Dân số và Cục Thống kê Lao động công bố gần đây, Hiệp hội Đầu tư Mỹ (IIUSA) vừa công bố một báo cáo dữ liệu mới, thảo luận việc dữ liệu thất nghiệp mới nhất và điều tra dân số năm 2020 tác động đến các khu vực việc làm mục tiêu EB-5 (TEA). Các điểm dữ liệu chính được đánh dấu trong báo cáo gồm:

  • Các mức mới để đạt tiêu chuẩn là khu vực thất nghiệp cao [1] dựa trên dữ liệu mới từ Cuộc khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS) và Cơ quan Thống kê Thất nghiệp Khu vực theo Địa phương (LAUS);
  • Sự thay đổi ranh giới địa lý của các vùng điều tra dân số;
  • Những thành phố và thị trấn mới có dân số từ 20.000 người trở lên chủ ý loại bỏ các vùng điều tra dân số khiến họ bị coi là khu vực nông thôn [2];
  • Số lượng các vùng điều tra dân số đạt chuẩn là khu vực thất nghiệp cao;
  • Số lượng các vùng điều tra dân số đủ tiêu chuẩn là khu vực nông thôn;
  • Các cơ hội trở thành vùng TEA trên toàn quốc theo tiểu bang và Thủ đô D.C.

DỮ LIỆU THẤT NGHIỆP MỚI

Hồi tháng 03, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ đã công bố số liệu thống kê mới trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 của Cuộc khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS), cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trung bình mới trên toàn quốc là 5,4%. Do đó, mức chuẩn mới cho một vùng điều tra dân số hoặc các vùng điều tra dân số lân cận để đạt tiêu chuẩn là khu vực thất nghiệp cao dựa trên ACS hiện nay là 8,1%.

Vào tháng 04, Cục Thống kê Lao động cũng công bố dữ liệu hàng năm mới nhất cho Cơ quan Thống kê Thất nghiệp Khu vực theo Địa phương (LAUS), đưa ra tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên toàn quốc năm 2021 là 5,3% và xác định ngưỡng mới để đạt tiêu chuẩn khu vực thất nghiệp cao là 7,95% theo cách tính này.

Những cập nhật dữ liệu này rất quan trọng đối với cộng đồng EB-5 vì chúng xác định một dự án EB-5 có nằm trong khu vực đủ điều kiện TEA hay không và lợi ích từ việc dành riêng thị thực trong việc phân bổ số lượng thị thực EB-5.


Tỷ lệ thất nghiệp quốc gia ước tính trong giai đoạn 5 năm 2016-2021.
 

SỐ LIỆU ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2020

Ngoài dữ liệu thất nghiệp mới nhất, Cục Điều tra dân số gần đây cũng công bố dữ liệu Điều tra dân số năm 2020, đánh dấu hàng ngàn thay đổi đối với ranh giới địa lý điều tra dân số trên cả nước. Những thay đổi ranh giới địa lý của các vùng điều tra dân số có tác động quan trọng đến việc xác định vùng TEA (gồm các khu vực thất nghiệp cao và vùng nông thôn), bởi vì một dự án EB-5 (hoặc một địa điểm) nay có thể thuộc một vùng điều tra dân số khác với tỷ lệ thất nghiệp khác sau cuộc điều tra dân số hàng năm vào năm 2020.

Hơn nữa, Tổng điều tra năm 2020 cũng bổ sung 215 thành phố và thị trấn vào danh sách những nơi có dân số từ 20.000 người trở lên. Do đó, các vùng điều tra dân số trong những thành phố và thị trấn đông dân cư “mới” này không còn đủ tiêu chuẩn là khu vực nông thôn.

TỶ LỆ VÙNG TEA THEO TIỂU BANG

Dựa trên phân tích của IIUSA, 84% vùng điều tra dân số của Mississippi đạt tiêu chuẩn là TEA, cao nhất trong cả nước. Tiếp theo là Alaska (80% vùng điều tra dân số của bang này là vùng TEA), Tây Virginia (79%), New Mexico (79%), và Nevada (78%).

Trong số những bang có số tiền đầu tư EB-5 lớn nhất trước đây, hơn 70% vùng điều tra dân số của California hiện đủ điều kiện trở thành TEA. 65% vùng điều tra dân số ở New York hiện nay là TEA. Ở Texas, 58% vùng điều tra dân số của tiểu bang này là vùng TEA. Và ở Pennsylvania, TEA chiếm 62% các vùng điều tra dân số.

Về khu vực nông thôn, Vermont có tỷ lệ vùng điều tra dân số nông thôn cao nhất trong tất cả các bang (64% vùng điều tra dân số ở Vermont được tính là khu vực nông thôn), tiếp theo là Wyoming (44%), Nam Dakota (42%), Montana (42 %) và North Dakota (40%).


Tỷ lệ các vùng điều tra dân số đủ điều kiện vùng TEA tính theo tiểu bang.
 

CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ VÙNG TEA EB-5 CỦA IIUSA 

IIUSA cập nhật Công cụ lập bản đồ TEA EB-5 với dữ liệu thất nghiệp mới nhất từ ​​ACS và LAUS cũng như ranh giới địa lý mới nhất cho mỗi vùng điều tra dân số trên toàn quốc. Ngoài ra, công cụ lập bản đồ này cũng được cập nhật theo các định nghĩa về khu vực thất nghiệp cao và nông thôn trong Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022.

Với nhiều tính năng, công cụ mới này cho phép quý vị:

  • Tìm kiếm bất kỳ địa điểm nào ở Hoa Kỳ để kiểm tra tiêu chuẩn đáp ứng TEA; 
  • Tra xem có bất kỳ vị trí nào đủ điều kiện là khu vực thất nghiệp cao với đường điều tra dân số hoặc khu vực nông thôn;
  • Truy xuất số liệu thống kê việc làm ACS và LAUS mới nhất từ bất kỳ đường điều tra dân số nào.

[1] Theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, khu vực thất nghiệp cao gồm một vùng điều tra dân số, hoặc nhiều vùng điều tra dân số liên tục và liền kề nhau, trong đó tỷ lệ thất nghiệp trung bình tính cho các khu vực điều tra dân số đó không nhỏ hơn 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình của cả nước.

[2] Căn cứ Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, định nghĩa về khu vực nông thôn là bất kỳ khu vực nào khác với khu vực thuộc MSA hoặc nằm trong ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số 20.000 người trở lên dựa trên cuộc điều tra dân số hàng năm vào tháng 12 gần đây nhất.

USIS Group (Theo IIUSA)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây