BẢN TIN VISA THÁNG 03/2019


NGÀY ĐÁO HẠN CUỐI CÙNG

DIỆN VISA CÁC KHU VỰC KHÁC TRUNG QUỐC
- LỤC ĐỊA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
ẤN ĐỘ MEXICO PHILIPPINES VIỆT NAM
1st 01/01/2018 22/02/2017 01/01/2018 22/2/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018
2nd C 01/01/2016 C 09/04/2009 C C C
3rd C 08/07/2015 C 22/5/2009 C 01/12/2017 C
Các lao động khác C 15/08/2007 C 22/5/2009 C 01/12/2017 C
4th C C 01/03/2016 C 01/01/2018 C C
Lao động tôn giáo U U U U U U U
5th Đầu tư trực tiếp (C5 và T5) C 08/09/2014 C C C C 15/7/2016
5th Đầu tư gián tiếp (I5 và R5) U U U U U U U


NGÀY TIẾP NHẬN HỒ SƠ

DIỆN VISA CÁC KHU VỰC
KHÁC
TRUNG QUỐC
- LỤC ĐỊA
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
ẤN ĐỘ MEXICO PHILIPPINES
1st 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
2nd C 01/05/2016 C 22/05/2009 C C
3rd C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/03/2018
Các lao động khác C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/03/2018
4th C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo C C 01/05/2016 C C C
5th Đầu tư trực tiếp
(C5 và T5)
C 01/10/2014 C C C C
5th Đầu tư gián tiếp
(I5 và R5)
C 01/10/2014 C C C C


Nghị quyết tiếp tục được ký vào ngày 25/01/2019 đã kéo dài chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư này cho đến ngày 15/02/2019. Visa I5 và R5 có thể được cấp cho đến hết ngày 15/02/2019 và có thể được cấp cho thời hạn hiệu lực đầy đủ. Không có visa I5 hoặc R5 có thể được cấp ở nước ngoài, hoặc hành động cuối cùng được thực hiện cho các hồ sơ thay đổi tình trạng sau ngày 15/02/2019.

Ngày đáo hạn cho diện I5 và R5 đã được liệt kê là “Không khả dụng” vào tháng 3. Nếu được gia hạn trong năm tài chính 2019, ngày đáo hạn sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tháng 3 cho tất cả các quốc gia. Riêng Trung Quốc sẽ có ngày đáo hạn là vào ngày 8/9/2014 và Việt Nam sẽ vào ngày 15/7/2016.

 

Tin di trú Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây