BẢN TIN THỊ THỰC THÁNG 12

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 08/11/2018 đã có lịch cấp thị thực di dân dành cho diện lao động việc làm trong tháng 12/2018 như sau:

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu

EB-5: Khối tạo việc làm, chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Ngày thụ lý đơn: Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây)

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc  - lục địa

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

1st

01/07/2017

01/09/2016

01/07/2017

01/09/2016

01/07/2017

01/07/2017

01/07/2017

2nd

C

01/07/2015

C

01/04/2009

C

C

C

3rd

C

08/06/2015

C

01/03/2009

C

15/06/2017

C

Các lao động khác

C

01/06/2007

C

01/03/2009

C

15/06/2017

C

4th

C

C

22/02/2016

C

01/01/2017

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

22/02/2016

C

01/01/2017

C

C

5th Đầu tư trực tiếp

(C5 và T5)

C

22/08/2014

C

C

C

C

01/05/2016

5th Đầu tư gián tiếp

(I5 và R5)

C

22/08/2014

C

C

C

C

01/05/2016

Ngày tiếp nhận đơn: để giải quyết tồn đọng hồ sơ bằng cách cho phép những người chờ đến hạn mức visa được nộp hồ sơ (dù chưa được thụ lý đơn).  Việc nộp đơn cho phép những người chuyển đổi tình trạng (AOS) được lấy giấy phép làm việc và giấy lưu hành trong khi chờ đợi.

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc  - lục địa

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

1st

01/06/2018

01/10/2017

01/06/2018

01/10/2017

01/06/2018

01/06/2018

2nd

C

08/09/2015

C

22/05/2009 

C

C

3rd

C

01/12/2015

C

01/01/2010

C

01/08/2017

Các lao động khác

C

01/06/2008

C

01/01/2010

C

01/08/2017

4th

C

C

01/05/2016

C

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/05/2016

C

C

C

5th Đầu tư trực tiếp

(C5 và T5)

C

01/10/2014

C

C

C

C

5th Đầu tư gián tiếp

(I5 và R5)

C

01/10/2014

C

C

C

C

Nghị quyết tiếp tục chương trình EB-5 được ký ngày 28 tháng 9 năm 2018 gia hạn chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư này cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. Visa I5 và R5 có thể được cấp cho đến khi kết thúc hoạt động vào ngày 7 tháng 12 năm 2018 và có thể được cấp cho toàn bộ thời hạn hiệu lực. Không visa I5 hoặc R5 nào có thể được cấp ở nước ngoài hoặc hành động cuối cùng được thực hiện khi điều chỉnh các trường hợp trạng thái, sau ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Ngày hành động cuối cùng cho các loại I5 và R5 đã được liệt kê là “Hiện tại” cho tháng 12 cho tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc-lục địa và Việt Nam, chịu các ngày hành động cuối cùng cụ thể trong tháng 12. Nếu không có hành động lập pháp kéo dài cho năm 2019, các ngày hành động cuối cùng sẽ ngay lập tức trở thành "Không có sẵn" cho tháng 12 cho tất cả các quốc gia có hiệu lực ngày 8 tháng 12 năm 2018.

Xem thông tin chi tiết về bản tin tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-december-2018.html

 

Tin di trú Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây