BẢN TIN THỊ THỰC THÁNG 05/2019

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 08/04/2019, đã có lịch cấp thị thực di dân dành cho diện lao động việc làm trong tháng 05/2019 như sau:

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1 và EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7,1% mức toàn cầu

EB-5: Khối tạo việc làm, chiếm 7,1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

  1. NGÀY ĐÁO HẠN CUỐI CÙNG CHO DIỆN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (LƯU Ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc - lục địa

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

1st

01/03/2018

22/02/2017

01/03/2018

22/02/2017

01/03/2018

01/03/2018

01/03/2018

2nd

C

15/05/2016

C

16/04/2009

C

C

C

3rd

C

22/08/2015

C

01/07/2009

C

01/06/2018

C

Các lao động khác

C

01/09/2007

C

01/07/2009

C

01/06/2018

C

4th

C

C

08/03/2016

C

01/08/2018

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

08/03/2016

C

01/08/2018

C

C

5th Đầu tư trực tiếp (C5 và T5)

C

22/09/2014

C

C

C

C

22/09/2016

5th Đầu tư gián tiếp (I5 và R5)

C

22/09/2014

C

C

C

C

22/09/2016

 
  1. NGÀY NỘP HỒ SƠ VISA DIỆN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin visa theo thời gian thể hiện tiến trình hiện tại trong quy trình nộp đơn. Người xin visa nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Thị Thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị Thực Quốc gia với hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn của một diện vượt định mức là ngày ưu tiên của đương đơn đầu tiên không thể gửi tài liệu đến Trung tâm Thị Thực Quốc gia để xin visa nhập cư. Nếu một diện thể hiện “hiện tại”, thì tất cả các đương đơn trong diện có liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

“C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc - lục địa

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

1st

01/09/2018

01/10/2017

01/09/2018

01/10/2017

01/09/2018

01/09/2018

2nd

C

01/09/2016

C

01/06/2009

C

C

3rd

C

01/01/2016

C

01/04/2010

C

01/10/2018

Các lao động khác

C

01/06/2008

C

01/04/2010

C

01/10/2018

4th

C

C

01/07/2016

C

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/07/2016

C

C

C

5th Đầu tư trực tiếp

(C5 và T5)

C

15/10/2014

C

C

C

C

5th Đầu tư gián tiếp

(I5 và R5)

C

15/10/2014

C

C

C

C

 

Tin di trú Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây