Bản tin thị thực tháng 02/2019

Bản tin thị thực của Bộ Ngoại giao (DOS) tháng 2/2019 cho thấy những bước chuyển đáng kể trong các danh mục diện lao động việc làm so với tháng 1.

Danh mục EB-1 sẽ tiến hai tháng ở tất cả các quốc gia, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là ngày 8/2/2017 và các quốc gia khác là ngày 1/12/2017.

Visa dành cho danh mục EB-2 sẽ vẫn có sẵn cho tất cả các quốc gia, riêng Trung Quốc đã xử lý đến ngày 1/10/2015 và Ấn Độ là ngày 6/4/2009.

Tương tự, hầu hết các quốc gia sẽ vẫn hiện hành trên danh mục EB-3, riêng đối với Trung Quốc sẽ tiến tới ngày 1/7/2015; Ấn Độ là ngày 22/4/2009; và Philippines là ngày 1/8/2017. Đáng chú ý, ngày thụ lý đơn của Ấn Độ trong danh mục EB-3 đã vượt qua hạng mục EB-2, khiến EB-3 Ấn Độ có ngày thụ lý đơn thuận lợi hơn so với EB-2 Ấn Độ.

Ở danh mục EB-4, visa sẽ vẫn còn hiện hành đối với hầu hết các quốc gia trừ El Salvador, Guatemala và Honduras, sẽ tăng thêm một tuần đến ngày 1/3/2016 và Mexico, sẽ tiến tới ngày 1/9/2017.

Đối với chương trình EB- 5 trực tiếp, ngày hiện hành dành cho các nhà đầu tư Việt Nam sẽ tiến tới ngày 15/6/2016, và giữ nguyên đối với Trung Quốc là ngày 1/9/2014 đồng thời vẫn hiện hành cho tất cả các quốc gia khác.

Các nhân viên tôn giáo EB-4 và các nhà đầu tư EB-5 gián tiếp sẽ phải tiếp tục chờ đợi vì chương trình đã tạm ngưng vào ngày 21/12. Theo đó, không có thị thực cho danh mục tôn giáo EB-4, và cả việc xét duyệt các đơn xin chuyển đổi tình trạng.

Khi chương trình được gia hạn, dự kiến ngày thụ lý đơn đối với các hồ sơ EB5 gián tiếp sẽ hiện hành trong tháng 2 cho tất cả các quốc gia trừ các nhà đầu tư sinh ra tại Trung Quốc, ngày hiện hành sẽ là ngày 1/9/2014, và Việt Nam là ngày 15/6/2016.

Đối với những trường hợp chuyển đổi tình trạng, việc nộp đơn I-485 sẽ dựa trên bảng thông tin Ngày thụ lý đơn.

Bên dưới là bản thông tin Ngày thụ lý đơn cho Bản tin Visa tháng 2/2019:

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc  - lục địa

El Salvador
Guatemala
Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

1st

01/12/2017

08/02/2017

01/12/2017

08/02/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2nd

C

01/10/2015

C

06/04/2009

C

C

C

3rd

C

01/07/2015

C

22/04/2009

C

01/08/2017

C

Các lao động khác

C

01/08/2007

C

22/04/2009

C

01/08/2017

C

4th

C

C

01/03/2016

C

01/09/2017

C

C

Lao động tôn giáo

U

U

U

U

U

U

U

5th Đầu tư trực tiếp
(C5 và T5)

C

01/09/2014

C

C

C

C

15/06/2016

5th Đầu tư gián tiếp
(I5 và R5)

U

U

U

U

U

U

U

 

Ngày tiếp nhận đơn

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc  - lục địa

El Salvador
Guatemala
Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

1st

01/06/2018

01/10/2017

01/06/2018

01/10/2017

01/06/2018

01/06/2018

2nd

C

01/11/2015

C

22/05/2009 

C

C

3rd

C

01/01/2016

C

01/04/2010

C

01/10/2017

Các lao động khác

C

01/06/2008

C

01/04/2010

C

01/10/2017

4th

C

C

01/05/2016

C

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/05/2016

C

C

C

5th Đầu tư trực tiếp
(C5 và T5)

C

01/10/2014

C

C

C

C

5th Đầu tư gián tiếp
(I5 và R5)

C

01/10/2014

C

C

C

C

 

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây