Vì Sao Nên Nhập Quốc Tịch Mỹ

Thường trú nhân hưởng phần lớn những quyền của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng để quý vị cân nhắc việc nhập quốc tịch Mỹ. Sau đây là những lý do cơ bản nhất:
• Bỏ phiếu. Chỉ công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền bầu cử, hầu hết các cuộc bầu cử, chỉ dành cho công dân Mỹ.
• Làm bồi thẩm viên. Chỉ công dân Mỹ mới được phép làm bồi thẩm viên liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền làm bồi thẩm viên, chỉ dành cho công dân Mỹ. Nghĩa vụ làm bồi thẩm viên là một trách nhiệm quan trọng cho tất cả các công dân Mỹ.
• Có hộ chiếu Mỹ khi đi du lịch. Hộ chiếu Mỹ cho phép quý vị yêu cầu yêu cầu chính phủ Mỹ trợ giúp mình nếu cần thiết khi đang ở nước ngoài.
• Đem người thân trong gia đình sang Mỹ. Thường thì chính phủ Mỹ sẽ ưu tiên hơn cho những công dân Mỹ nộp đơn xin phép cho người thân trong gia đình sang định cư tại Mỹ.
• Nhập tịch Hoa Kỳ cho con cái sanh ở ngước ngoài. Trong phần lớn các trường hợp, những đứa
con được sanh ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được tự động hưởng tư cách công dân Hoa Kỳ.
• Hội đủ điều kiện làm việc cho chính phủ liên bang. Một số việc làm trong các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có quốc tịch Mỹ.
• Tranh cử các chức vụ dân cử. Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được tranh cử chức vụ liên bang
(Thượng Viện hoặc Hạ Viện Hoa Kỳ) và hầu hết các chức vụ trong chính quyền tiểu bang và
địa phương.
• Quyền thường trú vĩnh viễn. Quyền thường trú của công dân Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt.
• Hội đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp và học bổng của chính phủ liên bang. Nhiều khoản tiền trợ cấp sinh viên, bao gồm các khoản học bổng và tiền tài trợ của chính phủ cho những mục đích đặc biệt, chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.
• Hội đủ điều kiện xin trợ cấp chính phủ. Một số khoản trợ cấp của chính phủ được dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.

Tham khảo: Thi quốc tịch mỹ

Hướng dẫn định cư Mỹ khác

x

Register for advice

If you have any question about immigration programs, please register in the form below or contact USIS, we are willing to receive and answer all your questions.

Please contact us [email protected] or phone:

U.S (California): (+1) 657 600 8242
U.S (Atlanta): ‎(+1) 678 468 4580
Ho Chi Minh city: 0909 337 657
Ha Noi: 090 933 7647
Da Nang: 0903 144 586
Can Tho: 0909 339 786

Your information