USCIS PHÁT HÀNH CÁC BIỂU MẪU MỚI CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB5

Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ (USCIS) vừa phát hành 2 biểu mẫu mới theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, đã sửa đổi INA 203 (b) (5).

Cụ thể có các biểu mẫu mới như sau:

Mẫu đơn I-956F là mẫu đơn mới chỉ có thể nộp bởi một Trung tâm Vùng đã được phê duyệt. Đơn I-956F dùng để xin duyệt “mẫu” gần giống như Đơn I-924 trong chương trình này lúc trước. Tuy nhiên, Đơn I-956F được yêu cầu theo luật định đối với các Trung tâm Vùng để xin phê duyệt từng hạng mục đầu tư cụ thể thông qua một dự án mới.


Mẫu đơn I-956F được Sở Du trú Mỹ công bố chính thức trên website.
 

Mẫu đơn I-956G thay thế Mẫu I-924A từ quy định trước đó nhưng kết hợp các yêu cầu báo cáo theo luật định gia tăng.


Mẫu đơn I-956G được Sở Du trú Mỹ công bố chính thức trên website.
 

Loạt biểu mẫu tiếp theo USCIS sẽ phát hành là Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập và Mẫu đơn I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư thuộc Trung tâm Vùng. USCIS sẽ thông báo cho các bên liên quan khi các biểu mẫu này có sẵn trên trang web của USCIS.

- Thời gian có hiệu lực của 2 mẫu đơn trên là từ ngày 2 tháng 6 năm 2022. Mẫu I-956F và I-956G phải được nộp theo các yêu cầu mới của chương trình. 

- Phí nộp đơn: $ 17,795 cho Mẫu I-956F và $ 3,035 cho Mẫu I-956G.

USIS Group (Theo Sở Di trú Mỹ)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây