Thẻ xanh (thường trú nhân)

Thẻ xanh (thường trú nhân)Một cư dân thường trú là một người đã được cấp phép để sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian lâu dài. Bằng chứng thể hiện, người đó được cấp thẻ thường trú, thường gọi là “thẻ xanh". Bạn có thể trở thành một cư dân thường trú bằng nhiều cách khác nhau. Hầu hết các cá nhân được bảo lãnh bởi một thành viên gia đình hoặc chủ sử dụng lao động tại Hoa Kỳ. Các cá nhân khác có thể trở thành cư dân thường trú thông qua chương trình tị nạn hoặc các chương trình nhân đạo khác. Trong một số trường hợp, bạn có thể tự nộp sơ xin thẻ xanh nếu hội đủ điều kiện.
Các bước để trở thành một cư dân thường trú ở mỗi hạng mục khác nhau và sẽ phụ thuộc vào việc bạn hiện đang sống ở Mỹ hay bên ngoài nước Mỹ. Các hạng mục chính được thể hiện dưới đây.

THẺ XANH THÔNG QUA GIA ĐÌNH
Làm thế nào để xin thường trú khi một thành viên gia đình bảo lãnh cho bạn
Nhiều người trở thành dân thường trú (có thẻ xanh) thông qua các thành viên gia đình. Hoa Kỳ khuyến khích việc đoàn tụ gia đình và cho phép công dân Mỹ và dân thường trú bảo lãnh cho một số thân nhân nhất định đến và sống vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Bạn có thể hội đủ điều kiện để có được một thẻ xanh thông qua một thành viên trong gia đình là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân thường trú, hoặc thông qua các thể loại đặc biệt được mô tả dưới đây.
Có hai con đường riêng biệt mà thông qua đó bạn có thể nhận được thẻ xanh. Nhiều thành viên gia đình là những người đã ở Hoa Kỳ có thể hội đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng thường trú tại Hoa Kỳ, có nghĩa là họ có thể hoàn thành quy trình định cư của họ mà không cần phải trở về quê nhà. Những người thân của họ sống ngoài Hoa Kỳ hoặc những người không đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng di trú ở Hoa Kỳ có thể hội đủ điều kiện theo quy trình có sự cân nhắc của tòa lãnh sự thông qua đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc tòa lãnh sự ở nước ngoài có thẩm quyền nơi mà họ cư trú.
Quan hệ trực tiếp với công dân Mỹ :
Bạn có thể lấy thẻ xanh nếu là thân nhân trực tiếp hoặc là một thành viên gia đình trong một chuyên mục ưu tiên nếu người thân là công dân Mỹ nộp mẫu đơn I-130, Bảo lãnh thân nhân cho bạn. Bạn là một thân nhân quan hệ trực tiếp của công dân Hoa Kỳ, nếu bạn là:
• Con (chưa có gia đình và dưới 21 tuổi) của một công dân Hoa Kỳ
• Vợ hay chồng của một công dân Hoa Kỳ
• Ba mẹ của một công dân Hoa Kỳ (nếu công dân Hoa Kỳ từ 21 tuổi trở lên)
Thành viên gia đình của một công dân Hoa Kỳ trong mục ưu tiên
Bạn là thành viên gia đình của một công dân Hoa Kỳ trong mục ưu tiên nếu bạn là:
• Con trai hay con gái chưa lập gia đình (21 tuổi trở lên) của một công dân Hoa Kỳ
• Con trai hay con gái đã lập gia đình (mọi lứa tuổi) của một công dân Hoa Kỳ
• Anh chị em của một công dân Hoa Kỳ
Thành viên gia đình của một cư dân thường trú trong mục ưu tiên
Bạn có thể lấy được thẻ xanh với tư cách là một thành viên gia đình trong mục ưu tiên nếu thành viên gia đình của bạn đã nộp mẫu đơn I-130 thay cho bạn. Bạn là thành viên gia đình của một cư dân thường trú ở mục ưu tiên nếu bạn là:
• Chồng/vợ của một cư dân thường trú
• Con (chưa có gia đình và dưới 21 tuổi) của cư dân thường trú
• Con trai hay con gái chưa có gia đình (21 tuổi trở lên) của một cư dân thường trú

THẺ XANH THÔNG QUA BẢO LÃNH LÀM VIỆC
Bạn có thể hội đủ điều kiện để trở thành một cư dân thường trú dựa trên một lời mời làm việc thường trú tại Hoa Kỳ. Hầu hết các hạng mục yêu cầu chủ lao động phải có chứng nhận lao động và sau đó nộp đơn I-140, Bảo lãnh công nhân di dân, cho bạn.

THẺ XANH THÔNG QUA ĐầU TƯ
Thẻ xanh có thể có sẵn cho nhà đầu tư / doanh nhân, những người đang đầu tư vào một doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm mới ở Mỹ.

Tin di trú Mỹ

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây