Những ai sẽ được giúp tiền mua bảo hiểm sức khỏe?

Bộ luật Affordable Care Act (Obamacare) được ban hành với mục đích nâng cao sức khỏe của người dân Hoa Kỳ bằng cách tạo điều kiện cho nhiều người hiện giờ không có bảo hiểm sức khỏe có thể mua được một bảo hiểm tối thiểu cho bản thân và gia đình, cũng như tăng mức quyền lợi hiện người có bảo hiểm đang được hưởng.

Những ai sẽ được giúp tiền mua bảo hiểm sức khỏe?

Cách đọc bảng minh họa: Nếu quý vị trả lời “không” cho câu hỏi trong các ô vuông, quý vị sẽ phải đọc tiếp theo hướng mũi tên có chữ “No”. Nếu trả lời “có” thì đọc theo hướng mũi tên có chữ “Yes”. Tiếp tục đọc và trả lời các câu hỏi cho đến khi đi đến các ô cuối cùng bên phải hoặc bên dưới để biết có phải đóng phạt hay không, và nếu có thì đóng bao nhiêu. (Hình: Người Việt)

Ðể đạt mục đích này, Obamacare bao gồm hai cơ chế chính:

Thứ nhất, bắt đầu từ năm 2014, những gia đình có lợi tức cao bằng 138% mức nghèo khó ($31,809 cho một gia đình bốn người, và $15,415 cho một người trong năm 2012), sẽ được hưởng Medicaid.

Xem bảng mức nghèo khó dưới đây:

Bảng mức nghèo khó năm 2012

Số người Lợi tức hàng năm 138% (1) 400% (2)
1 $11,170 $15,415 $44,680
2 $15,130 $20,879 $60,520
3 $19,019 $26,344 $76,360
4 $23,050 $31,809 $92,200

(1) Ðược hưởng Medicaid (ở California gọi là Medi-Cal) nếu lương X 138% dưới mức này.

(2) Ðược trợ cấp mua bảo hiểm sức khỏe nếu lương X 400% dưới mức này.

Thứ hai, những người tự mua bảo hiểm sức khỏe trong “trung tâm trao đổi y tế” (Healthcare Exchange) do tiểu bang thiết lập sẽ được các khoản “tax credit” để giúp phần trả cho chi phí bảo hiểm. Tax credit nhiều hay ít được tính toán dựa trên mức lợi tức cho những gia đình có thu nhập cao gấp 400% mức nghèo khó ($92,200 cho một gia đình bốn người, và $44,680 cho một người trong năm 2012).

Mức nghèo khó do liên bang (federal poverty level) lập ra và thay đổi mỗi năm được dùng để tính toán số tiền được trợ giúp mua bảo hiểm sức khỏe.

 Ðược trợ giúp bao nhiêu?

Theo tài liệu của The Henry J. Kaiser Family Foundation, một tổ chức phi đảng phái, không vụ lợi, chuyên nghiên cứu về hệ thống bảo hiểm y tế, dưới đây là số tax credit mà người dân hiện không được hãng cung cấp bảo hiểm sức khỏe có thể được lãnh để tự mua bảo hiểm trong một vài trường hợp tiêu biểu.

Bảng tính tiền trợ giúp (tax credit) mua bảo hiểm

Số người Lợi tức hàng năm Tax Credit
1 $30,000 $3,100
1 $45,000 $1,334
4 $35,000 $12,857
4 $45,000 $11,574
4 $50,000 $10,860

 Riêng những nhân viên hiện đang được hãng cung cấp bảo hiểm, số tax credit được nhận tương đương với phần tiền lương bị hãng khấu trừ cho bảo hiểm sức khỏe cao hơn 9.5% của lợi tức. Thí dụ: một người làm lương $35,000 một năm, phải trả $5,070 một năm (14.5%) cho bảo hiểm, sẽ nhận được $1,750 tax credit.

Theo ước lượng của Bộ Y Tế Hoa Kỳ, tính trung bình, khoảng 17% dân số (dưới 65 tuổi, tức chưa được lãnh Medicare) trên toàn quốc sẽ được hưởng Medicaid và tax credit theo chương trình Obamacare. Tại những tiểu bang như California, Florida, New Mexico, Louisiana và Texas ước lượng 36-40% dân số có thể được hưởng lợi. Trong khi đó tại các tiểu bang như Connecticut, Hawaii, Massachusetts, và New York, là những nơi đa số dân đang có bảo hiểm sức khỏe do hãng mua, hoặc tại tiểu bang đã cải tổ bảo hiểm y tế, số người được hưởng lợi chỉ khoảng 4%.

Ngoài quy định giúp mọi người có đủ tiền trả cho bảo hiểm y tế, Obamacre còn có những điều khoản đem lại lợi ích cho mọi người bất kể mức thu nhập, chẳng hạn không bị khước từ bảo hiểm vì đang có bệnh, không bị hãng bảo hiểm cancel vì phải trả tiền nhiều quá, v.v... (H.G.)

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây