CHƯƠNG TRÌNH EB-5 TIẾP TỤC GIA HẠN ĐẾN 30.09.2018 VÀ VẪN GIỮ NGUYÊN MỨC ĐẦU TƯ $500.000

Hôm nay ngày 23/3/2018, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Phân bổ Omnibus cho năm tài chính 2018, bao gồm việc mở rộng chương trình EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 cùng với dự án Conrad 30 dành cho Bác sĩ nước ngoài và Chương trình Lao động Tôn giáo Nhập cư Đặc biệt. Dự luật cũng bao gồm việc ủy ​​quyền lại cho dự án E-Verify 3 năm (ngày 30 tháng 9 năm 2020).

Việc ký kết ngày hôm nay của Tổng thống theo sau việc phê chuẩn của Nhà Trắng được báo cáo trước đó (ngày 22 tháng 3) và Thượng viện thông qua sau nửa đêm ngày 23 tháng 3 với một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng là 65-32. Gói hỗ trợ trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la kết hợp tất cả 12 khoản dự toán năm cho năm tài chính 2018 (tức là năm hiện tại).

Nguồn: EB5insights

Tin di trú Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây