California thí điểm chương trình cử nhân từ community college

California thí điểm chương trình cử nhân từ community college

Các bằng cử nhân về các ngành nghề như khâm liệm tử thi, điều hành trang trại và vẽ kiểu các món hàng kỹ thuật cao dùng cho đại chúng, sẽ được cấp tại một số trường đại học cộng đồng tiểu bang California.

Căn cứ theo các đạo luật được Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành, ủy ban điều hành hệ thống trường đại học cộng đồng tiểu bang California tuần trước đây đã bỏ phiếu chấp thuận chương trình bốn năm ở 15 đại học cộng đồng trong ba niên khóa tới.

“Đây là một ngày lịch sử trong hệ thống của chúng ta,” theo lời viện trưởng đại học cộng đồng tiểu bang California, Brice W. Harris.

Sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật và các trông đợi về khả năng của sinh viên tốt nghiệp, đã khiến giới chủ nhân các ngành như vệ sinh răng miệng (dental hygiene), điều trị hô hấp (respiratory therapy), điều hành dữ kiện y tế (health information management), thiết kế tương tác (interaction design), và kỹ thuật bảo trì xe (automotive technology) ... từng chỉ đòi hỏi có bằng hai năm, nay phải có bằng cử nhân.

Những người ủng hộ việc cấp bằng cử nhân ở đại học cộng đồng, một điều đang được thực hiện ở 21 tiểu bang khác, đã thúc đẩy tiến hành ở California nhằm đáp ứng nhu cầu có thêm 1 triệu người có bằng cử nhân trong lực lượng lao động tiểu bang vào năm 2025.

Đạo Luật SB 850 của Thượng Viện California cho phép có tới 15 chương trình cử nhân, hiện không giảng dạy ở hệ thống UC hay CSU, nhằm đáp ứng nhu cầu thêm người lao động có trình độ chuyên môn cao.

Nhiệm vụ chính của hệ thống đại học cộng đồng là huấn nghệ do đó việc có thêm các chương trình bốn năm là điều cần thiết để đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế, theo lời Nghị Sĩ Marty Block, thuộc khu vực San Diego, người đưa ra Dự Luật SB 850 trước đây.

Các chương trình thí điểm sẽ thực hiện từ nay cho tới niên khóa 2017-2018 và sẽ được duyệt xét lại vào niên khóa 2022-2023.

Các trường đại học cộng đồng California sẽ dạy chương trình bốn năm gồm có:

- Antelope Valley College: sản xuất thân phi cơ

- Bakersfield College: kỹ nghệ tự động hóa

- Crafton Hills College: cấp cứu và các bộ môn y tế liên hệ

- Cypress College: khoa học tẩm liệm

- Feather River College: kỹ nghệ nuôi ngựa

- Foothill College: vệ sinh răng miệng

- MiraCosta College: sản xuất sinh học

- Modesto Junior College: điều trị hô hấp

- Rio Hondo College: kỹ thuật bảo trì xe

- San Diego Mesa College: điều hành dữ kiện y tế

- Santa Ana College: nghiên cứu nghề nghiệp

- Santa Monica College: thiết kế tương tác

- Shasta College: điều hành dữ kiện y tế

Lê Tâm

Theo Sacbee

Tin tức Mỹ

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây