NYCRC

Trung tâm Vùng Thành phố New York (NYCRC) đã được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chứng nhận vào ngày 30/10/2008. Đây là Trung tâm Vùng đầu tiên được chứng nhận tại Thành phố New York.

NYCRC đã được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ phê duyệt để đảm bảo đầu tư nước ngoài cho các dự án cơ sở hạ tầng và bất động sản theo Chương trình đầu tư định cư EB-5. Đây là Trung tâm Vùng đầu tiên được phê duyệt tại Thành phố New York. Quốc hội đã tạo ra chương trình EB-5 để kích thích phát triển kinh tế thông qua đầu tư nước ngoài. Nhiệm vụ của chương trình là sử dụng đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tạo việc làm đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ.

Trong 14 năm qua, NYCRC đã kêu gọi 1,58 tỷ đô la vốn EB-5 cho 22 dự án phát triển kinh tế ở Brooklyn, Queens, Manhattan và Bronx. 


Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch USIS Group cùng Ông Paul Levinsohn (bên trái) - Đồng sáng lập NYCRC
 

NYCRC đã có:

- 1.828 đơn I-829 (đơn xin Thẻ Xanh 10 năm) được chấp thuận.  

- 5.291 cá nhân nhận được tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua các dự án của NYCRC.

Trong 14 năm qua, NYCRC đã kêu gọi 1,58 tỷ đô la vốn EB-5 cho 22 dự án phát triển kinh tế ở Brooklyn, Queens, Manhattan và Bronx. Phần lớn số vốn này đã được đầu tư vào các khu vực chưa được chú trọng nhằm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, như:

  • 811 triệu USD tài trợ cho các dự án khởi công, tái phát triển và cơ sở hạ tầng ở khu Brooklyn, trong đó có bảy dự án với tổng trị giá 383 triệu USD tại khu Brooklyn Navy Yard;
  • 108,5 triệu USD tài trợ cho các dự án khởi công và tái phát triển ở khu Washington Heights, một Khu vực Trao quyền ở Thượng Manhattan;
  • 220 triệu USD tài trợ cho các dự án xây dựng từ đầu ở Bronx.

 

Đăng ký tư vấn

Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư định cư các nước, vui lòng đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Việt Nam: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây