California Military Bases (CMB)

  • CMB là một trong những đơn vị tiên phong và hàng đầu trong lĩnh vực EB-5 của Mỹ từ năm 1997;

  • CMB có tỷ lệ hồ sơ thành công 100%;

  • CMB có trên 4.348 nhà đầu tư EB-5, trong đó:

    • Gần 2.470 nhà đầu tư đã nhận Thư Chấp thuận của Sở Di trú Mỹ;

    • Gần 501 nhà đầu tư đã nhận Thẻ Xanh vĩnh viễn;

  • CMB đã thành công hơn 50 dự án và tạo trên 145.000 việc làm;

  • Mô hình huy động vốn vay và tạo việc làm dựa trên chi phí vốn của CMB được Sở Di trú Mỹ sử dụng làm tài liệu hướng dẫn và đào tạo của mình;

  • CMB đã hoàn vốn gốc cho 64 nhà đầu tư các dự án EB-5 sau: Nhóm A, Nhóm B, Nhóm I, Nhóm II, Nhóm III

California Military Bases (CMB)

 

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ info@usis.us hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657
Hà Nội: 0909 337 647
Đà Nẵng: 0903 144 586
Cần Thơ: 0909 339 786

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây