Dự án CMB Nhóm 6C - McClellan

Dự án đang kêu gọi

TỔNG QUAN DỰ ÁN

DỰ ÁN CMB NHÓM 6C - MCCELLAN 

 

 

Thông tin chi tiết dự án

Địa điểm: San Bernardino, CA

Loại dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng

Vốn EB-5: 49 triệu USIS

Số lượng nhà đầu tư: 98

Tổng vốn dự án: 215,5 triệu USD

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tiến độ dự án

Đã hoàn thành

CÁC DỰ ÁN KHÁC

x

Đăng ký tư vấn

Nếu Anh/Chị có bất kỳ thắc mắc về chương trình đầu tư EB-5, vui lòng liên hệ với công ty USIS, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp tất cả các câu hỏi của Anh/Chị.

Xin vui lòng liên hệ [email protected] hoặc điện thoại:

Mỹ (California): (+1) 657 600 8242
Mỹ (Atlanta): ‎‎(+1) 678 468 4580
TP. Hồ Chí Minh: 0909 337 657

Vui lòng để lại thông tin của bạn dưới đây